...
Kattegatts strandskräp kartläggs i nytt projekt
Nedskräpningen utmed Kattegatts kust och stränder ska kartläggas. (Bild Håll Sverige Rent)

Kattegatts kustvattenråd har fått ekonomiskt bistånd av Naturvårdsverket för ett projekt. där man ska kartlägga nedskräpningen av stränderna utmed Kattegatts kust, det vill säga ett kustområde från norra Öresund upp till södra Bohuslän.

Projektets mål är att ta fram en gemensam strategi för de kustnära kommunerna i fråga om nedskräpning. Projektet ska pågå fram till 1 maj 2019 och under projektets gång ska de berörda kommunerna samla in och rapportera mängden skräp och hur mycket tid arbetsinsatsen har krävt.

Kustnära kommuner med dokumenterade problem med nedskräpning av stränder – såväl från ilandflutet skräp som bärkassar, plastförpackningar, mm., mm som från nedskräpning genom slängt eller lämnat skräp och avfall på stränder och kustnära områden – har kunnat söka bidrag för att finansiera utbildning och strandstädning av ideella föreningar, etc. En summa på 17 miljoner kronor har avsatts för detta under 2018.

En av de kommuner, som deltar i projektet är Ängelholms kommun i nordvästra Skåne. I Ängelholm sköter kommunens egen driftpersonal städningen längs en del av kommunens strandsträckning, medan resten städas av entreprenörer eller frivilliga organisationer som byalag, etc.

”Tanken är att visa hur mycket skräp, som skulle hamnat i havet, om vi inte städade stränderna. Och eftersom vi redan mäter vårt insamlade strandskräp blir det intressant att jämföra med andra kommuner, säger Ängelholms hållbarhetsingenjör Geraldine Thiere till Helsingborgs Dagblad.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-09-17

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Avfallshantering Miljö Naturvårdsverket Övrigt Plast plastavfall

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK