...
Uppstart i Bäckhammar efter allvarliga produktionsstopp
Nordic Pappers massa- och pappersbruk i Bäckhammar, söder om Kristinehamn, är ny klart för en ny uppstart efter flera produktionsproblem.

Nordic Papers bruk Bäckhammar, söder om Kristinehamn, har haft stopp och störningar i produktionen under en längre tid, men är nu klart för ny uppstart, meddelar bolaget.
Produktionsstörningarna har bland annat orsakat utsläpp av svartlut och andra föroreningar i ån Visman, vilket resulterat i fiskdöd och andra miljöstörningar.


Störningarna började redan i augusti, då driften påverkas av flera elstopp beroende på kraftiga åskoväder.

I september genomförde man ett planerat underhållsstopp vid bruket och vid den därpå planerade uppstarten den 24 september uppstod stora problem, då en renvattensbrunn havererade, vilket fick till följd att såpvatten rann ut i Visman. Sedan dess har produktionen vid massabruket och dess två pappersmaskiner stått helt stilla.

Nordic Paper skriver i ett pressmeddelande att sedan brunnshaveriet den 24 september har hela organisationens fokus legat på att åtgärda miljösituationen, både i ån Visman och inne på bruket i reningsverket, allt för att kunna göra en stabil och säker uppstart för både människa och miljö. Under det långa stoppet har man säkerställt reningsfunktionen i brukets reningsanläggning samt skapat förutsättningar för en bra uppstart.

”Åtgärdsarbetet vi gjort har visat bra resultat. Vattenkvaliteten i Visman är syresatt och reningsverket på bruket visar goda värden efter det arbete vi gjort för att återställa och säkra vår biorening”, säger Marie Stenquist, kommunikationsdirektör hos Nordic Paper.

En ny uppstart av produktionen i Bäckhammar kommer nu att påbörjas idag, den 9 oktober. Först startar man upp massabruket och när man sedan har producerat tillräckligt med massa sätter man igång produktionen vid pappersmaskinerna PM4 och PM5.

”Vi har under hela perioden haft en tät dialog med både myndigheter och närboende till bruket. Och samtliga medarbetare har under den här perioden gjort ett fantastiskt jobb och nu ser vi alla fram mot uppstart. Åtgärder är vidtagna, både kortsiktigt och långsiktigt, för att säkerställa att detta inte ska hända igen. Vi känner oss trygga med att återuppta produktionen”, säger Marie Stenquist.

N. B.:  Vid Bäckhammars bruk finns även testbädden LignoCity, som ägs av forskningsinstitutet RISE, och där man bedriver produktion, forskning och tester av lignin, som är en restprodukt från massa- och pappersbruken. Lignin har stor potential och kan omvandlas till flera olika produkter som bränslen, bioplaster, kolfiberprodukter, mm.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-10-09

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Lignin Miljö Nordic Paper Övrigt Pappersbruk Processindustri RISE

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK