...
Plast för miljardbelopp kan återvinnas i Sverige
Det finns mycket plast att återvinna i Sverige och största mängderna finns inom förpackningar.
”Det är ett enormt slöseri att så mycket plast går förlorad idag”, säger Åsa Stenmarck, IVL.

Potentialen att öka plaståtervinningen är stor i Sverige. Största potentialen finns inom förpackningar och för plast som kommer från bilar och byggen. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram åt Naturvårdsverket. Enligt rapporten uppgår det samlade marknadsvärdet för plastavfallet till miljardbelopp.

”Det är ett enormt slöseri att så mycket plast går förlorad idag, både miljömässigt och ekonomiskt. För samtliga plaster innebär det en besparing med runt 70 procent att övergå till återvunnen råvara istället för att använda ny råvara, så det finns verkligen ekonomiska incitament att återvinna mer”, säger Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL utrett potentialen för ökad materialåtervinning av plast i Sverige. Rapporten visar på potentialen för materialåtervinning i dagens system, där fokus ligger på att hitta rena flöden med relativt stora mängder för att få upp en volym och därmed få en ekonomi i återvinningen.

Förpackningar, både från hushåll och från verksamheter, har störst mängdmässig potential att materialåtervinnas i större omfattning, liksom byggprodukter som rör, golv, kyl och frys samt plastdelar, som kommer från bilar.

”Vi har också sett att förekomsten av farliga ämnen, som skulle kunna försvåra eller omöjliggöra en säker materialåtervinning, inte utgör något större hinder för dessa avfallsströmmar. Förpackningar har till exempel en snabb rotation och därmed kända tillsatser. Även byggavfall uppstår ofta i flöden, där kontrollen över vilka ämnen, som ingår, ofta är bra liksom kunskapen om var den återvunna råvaran hamnar”, säger Åsa Stenmarck.

Att materialåtervinna plast istället för att tillverka plastprodukter från ny fossil råvara är i samtliga fall positivt ur ett klimatperspektiv. Men det är också skillnad i koldioxidbelastningen beroende på vilken typ av plast som används. Det medför att man kan göra klimatvinster även genom att byta ut en plasttyp mot annan.

”Den största minskningen av klimatpåverkan får man genom att kombinera de båda alternativen, det vill säga att man i designstadiet byter ut till plasttyper, som har lägre miljöpåverkan, där det är möjligt, samtidigt som man använder största möjliga andel återvunnet material. Att sprida den här kunskapen till designers och tillverkare är viktigt”, säger Åsa Stenmarck.

Läs/ladda ner rapporten: Ökad plaståtervinning – potential för utvalda produktgrupper via pdf-länken nedan.

Ladda ner PDF: IVL-plasticsrecycling-SE.pdf


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-10-16

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Ekonomi IVL Miljö Naturvårdsverket Övrigt Plast plastavfall Plastförpackningar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK