...
Rekordresultat för tredje kvartalet hos Rottneros
VD och koncernchef Lennart Eberleh konstaterar att Rottneros gjort ett rekordresultat under årets tredje kvartal.

Rottneros rörelseresultat för årets tredje kvartal ökade med hela 152 procent (!) vilket är rekord för ett enskilt kvartal i koncernens nuvarande struktur. Resultatet är än mer anmärkningsvärt, eftersom det kom i en period då resultatet belastades av det årliga underhållsstoppet i Rottneros Bruk.

”Vi befinner oss för närvarande i en stark marknadssituation, vilket tydligt har präglat det tredje kvartalet för Rottneroskoncernen. Kombinationen av höga massapriser, en gynnsam valutasituation och våra väl fungerande processer är de huvudsakliga skälen till det starka resultatet”, skriver Rottneros VD och koncernchef Lennart Eberleh i sin kommentar till resultatet.

I kronor uttryckt blev rörelseresultatet 111 miljoner kronor, jämfört med 44 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol. Resultat efter finansiella poster för tredje kvartalet ökade till 106 miljoner kronor (41) och på niomånaderbasis till 269 miljoner kronor (159).

Rottneros nettoomsättning för tredje kvartalet ökade med 27 procent och slutade på 601 miljoner kronor.

I kvartalsrapporten konstateras att produktionsmässigt har bolagets båda bruk gjort fina resultat och att den samlade produktionsvolymen uppgick till 100.000 ton.

Vidare poängteras i rapporten att uppbyggnaden av Rottneros Packagings tillverkningsanläggning i Sunne löper enligt plan. Enheten ska tillverka fiberbaserade tråg för framför allt livsmedelsindustrin. Det är engångsförpackningar för exempelvis färdigrätter, färskt kött och take away-mat. De fiberbaserade trågen, där råvaran kommer direkt från koncernen, konkurrerar med alternativ i plast.
Inflyttning i de nya lokalerna har skett och anpassning och uppstart pågår. Under september erhölls även nödvändiga miljötillstånd inför produktionsstarten senare under året.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-10-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
bokslut Ekonomi Lennart Eberleh Övrigt Rottneros

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK