...
Carlsberg Sverige fokuserar miljöarbetet på förpackningar
”Just nu har vi ett särskilt fokus på förpackningar som står för en stor del av vårt koldioxidavtryck”, säger Ted Akiskalos, VD Carlsberg Sverige
”Klimatförändringarna är allvarliga och påverkar oss alla”, säger Anna Anderberg.

”Snap Pack”, där plasten runt sexpacken bytts ut mot limpunkter, sparar 1.200 ton plast om året.

Carlsberg Sverige, som anslutit sig till regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, sätter särskilt fokus på sina förpackningar och deras koldioxidavtryck.

”Vi vill bidra till att Sverige går före och visar att vi kan bli en fossilfri nation och nå en hållbar framtid. Just nu har vi ett särskilt fokus på förpackningar, som står för en stor del av vårt koldioxidavtryck”, säger Ted Akiskalos, VD för Carlsberg Sverige.

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige samlar idag över 350 aktörer, allt från städer, kommuner, myndigheter, organisationer och företag. Carlsberg Sverige blir det första bryggeriet, som ansluter sig till initiativet.

”Genom att gå med i Fossilfritt Sverige vill vi vara en del av lösningen och vi tror starkt på samverkan och samarbete”, säger Ted Akiskalos

Sommaren 2017 lanserade Carlsberg-koncernen ett nytt globalt hållbarhetsprogram: ”Together Towards ZERO”. Programmet uttrycker företagets vision om att verka för en bättre morgondag och är ett svar på globala utmaningar som klimatförändringar, vattenbrist och folkhälsoproblem.

”Klimatförändringarna är allvarliga och påverkar oss alla. Både vi som lever nu och framtida generationer. Klimatrapporten från FN:s klimatpanel visar att vi måste minska utsläppen av växthusgaser i snabbare takt än vi tidigare trott. Carlsberg Group har satt ett branschledande klimatmål, som godkänts av Science Based Targets initiativet, där vi bidrar till Parisavtalets tuffare ambition om att hålla nere den globala uppvärmningen till 1,5 grader”, säger Anna Anderberg, hållbarhetsansvarig på Carlsberg Sverige. 

Tidigare i höstas relanserades Carlsberg-varumärket, med ny design och framför allt med många klimatsmarta lösningar. ”Snap Pack” lanserades på den globala marknaden. En innovation där plasten runt sexpacken med dryckesburkar har ersatts av ett speciellt framtaget lim, som håller ihop burkarna. Carlsberg är först i världen med denna teknik som minskar plastavfallet med över 1.200 ton per år. Carlsberg Sverige är också först ut med att använda 100 procent återvunnen plast runt sexpacken. Detta minskar dess koldioxidpåverkan med upp till 60 procent. (Läs HÄR)

Carlsbergs klimatmål är att företaget ska uppnå noll koldioxidavtryck i den egna produktionen, d.v.s. i samtliga bryggerier över hela världen, senast år 2030. All elektricitet, som används, ska vara 100 procent förnybar senast år 2022 och klimatavtrycket sett över hela värdekedjan ska minska med 30 procent fram till år 2030.

Carlsbergs globala hållbarhetsprogram, Together Towards ZERO, består av fyra ambitioner:

  • Noll Koldioxidavtryck
  • Noll Vattenspill
  • Noll Oansvarig Konsumtion
  • Noll Olyckskultur


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-11-05

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Carlsberg Dryckesburkar Dryckesförpackningar Miljö Övrigt Plast plastavfall

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK