...
Vårt pantsystem sparar stora mängder koldioxid
Insamlingen av burkar och flaskor via det svenska pantsystemet bidrar till kraftigt minskat koldioxidutsläpp. (Bild Niclas Albinsson)
”Pantsystemet har bäst miljöprestanda av de system som undersökts”, säger Sara Bergendorff. (Bild fr LinkedIn)

Under 2017 bidrog insamlingen av burkar och flaskor via det svenska pantsystemet till 150.000 ton minskat koldioxidutsläpp. Det visar en livscykelanalys (LCA), som Returpack/Pantamera nyligen låtit genomföra.

”All insamling av burkar och PET-flaskor är bra och alla insamlingssystem är gynnsamma för miljön och klimatet. Det insamlingssystem, som ger allra störst miljöbesparing, är den slutna materialåtervinningen, dvs då en burk kan bli en ny burk och en flaska kan bli en ny flaska”, skriver Returpack/Pantamera.

”Den slutna materialåtervinningen är hjärtat i hela vår verksamhet och det som gör pantsystemet till det insamlingssystem, som har bäst miljöprestanda. Analysen visar att den miljövinst, som uppnås genom vår cirkulära materialåtervinning, är betydligt större än den miljöpåverkan ,som kommer från de utsläpp, som är nödvändiga för att driva pantsystemet”, säger Sara Bergendorff, projektledare vid Returpack och ansvarig för LCA-studien.

LCA-studien genomfördes under 2018 av 12 masterstudenter på Energi-miljö-management-programmet vid Linköpings universitet. Studien syftade till att undersöka miljöprestandan i pantsystemet, där man utgick från ett konsumentperspektiv för att ge svar på frågan vilken miljöpåverkan den förbrukade burken eller flaskan har. De miljöpåverkanskategorier som undersökts är försurning, övergödning, global uppvärmning, marknära ozon samt ozonnedbrytning.

Analyserna utgår från en urdrucken burk eller flaska hos konsument och jämför sedan miljöpåverkan beroende på i vilket flöde konsumenterna väljer att lämna ifrån sig sin förpackning. Genomgången av pantsystemet bygger på verklig utfallsdata, medan genomgången av insamlingsflödena av plast respektive metall och insamlingen via hushållssoporna till större del måste byggas på antaganden. Det gör att systemen inte kan jämföras rakt av i studien.

”Även om det finns begränsningar i studien, kan vi med säkerhet dra slutsatsen att pantsystemet har bäst miljöprestanda av de system som undersökts. Den överlägset viktigaste faktorn för den positiva miljöpåverkan är den slutna materialåtervinningen, dvs då materialet kan återvinnas till nya livsmedelsgodkända burkar och flaskor. Något som inte är möjligt i de övriga systemen”, säger Sara Bergendorff.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-11-12

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Dryckesburkar Dryckesförpackningar Miljö Övrigt pant Pantamera PET Plastförpackningar Returpack retursystem undersökning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK