...
Nytt utbildningsmaterial gör barnen till återvinningshjältar!
Med hjälp av FTI:s utbildningsmaterial Materialvärlden ska förskolebarn engageras i återvinning och bli ”återvinningshjältar”.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, lanserar Materialvärlden, ett digitalt utbildningsmaterial som med hjälp av spännande uppdrag ska engagera förskolebarn att återvinna mer och på så sätt bli återvinningshjältar. Initiativet lanseras drygt ett halvår innan den reviderade läroplanen för förskolor, med större fokus på hållbar utveckling, blir verklighet. 

I Sverige är vi generellt sätt bra på återvinning, men vi kan bli bättre. En viktig målgrupp för att öka återvinningen och på lång sikt hantera klimatutmaningen är våra barn. FTI har därför lanserat webbplatsen ”Materialvärlden”, utformad för att hjälpa förskolebarn, deras föräldrar och förskolans pedagoger att bli mer engagerade i återvinning.

”Det är ett bra initiativ, allt som görs för att öka intresset för återvinning hos barn är bra. Det är också enkelt att använda, vilket naturligtvis är viktigt, för att vi ska kunna implementera det i den dagliga verksamheten”, säger Eva Sifversson, förskolechef på Pysslingens förskolor, som är en del av AcadeMedia.

På Materialvärldens webbplats  kan barnen lära sig om de olika materialen, som går att återvinna och var man kan slänga dem. För varje material finns en motsvarande karaktär – som Bånk, som äter metallförpackningar eller Prasslis, som äter tidningar och returpapper. Genom att bli en så kallad materialismatare får barnen olika uppdrag att utföra på förskolan eller tillsammans med sina föräldrar, som går ut på att samla in och lämna material på en återvinningstation eller ett miljörum, för Bånk, Prasslis och de andra karaktärerna att äta. Därmed bidrar initiativet både till lek, lärande och tid med familjen.

”Vi vill motivera barnen till att själva vilja lära sig mer om återvinning. Barnen är särskilt viktiga, eftersom de tar med sig etablerade beteenden, när de flyttar hemifrån, samtidigt som de kan påverka sina föräldrar under åren då de bor hemma”, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Initiativet kommer knappt ett halvår innan lanseringen av den reviderade läroplanen för förskolan, vilket sker i juli 2019. Den nya läroplanen har ett större fokus på hållbarhet. Ambitionen är att FTI genom Materialvärlden ska hjälpa förskolorna att uppfylla de nya kraven och lägga grunden för ett ökat intresse hos barn för hållbar utveckling.

”Förskolorna spelar en viktig roll för att redan bland unga barn integrera hållbarhetsfrågor, till exempel återvinning, konsumtion och resursdelning, i deras vardagsliv. Forskning visar, att det man lär sig som ung, bär man med sig hela livet. Därför är det mycket viktigt att ge barn möjlighet att vara med och delta i aktiviteter som rör hållbarhet”, säger Farhana Borg, lektor i pedagogiskt arbete och ledare för Förskolepedagogiskt kollegium, på Högskolan Dalarna.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-11-28

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning FTI Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK