...
Bindande avtal träffade i rekordstora skogsaffären
Bergvik Skog AB är en av Europas största skogsägare och äger i Sverige 2,3 miljoner hektar mark.

En av de största skogsaffärerna i Sverige håller nu på att genomföras i och med att BillerudKorsnäs och Stora Enso träffat bindande avtal i det redan för ett år sedan aviserade förvärvet av Bergvik Skog AB:s skogstillgångar.

Både BillerudKorsnäs och Stora Enso skriver i dag i sina respektive pressmedelanden att man har ingått bindande avtal med samtliga aktieägare i Bergvik Skog AB om en uppdelning av Bergvik Skogs skogstillgångar.

För både BillerudKorsnäs och Stora Enso innebär affären, som beräknas vara genomförd under första havlåret 2019, att bolagen säkerställer ett långsiktigt och stabilt flöde av råvaror och på så sätt stärker sin konkurrenskraft.

”Detta är en viktig del i att långsiktigt säkerställa ett konkurrenskraftigt och stabilt vedflöde och därmed har vi nu lagt ytterligare en viktig pusselbit i att nå BillerudKorsnäs fulla potential. Dock ändras inte bolagets strategi att röra sig framåt i värdekedjan, varför vi i ett nästa steg avser att utvärdera möjligheten att ta in en eller flera partners som delägare i våra skogstillgångar”, säger Petra Einarsson, VD och koncernchef, BillerudKorsnäs.

”Transaktionen är ett naturligt steg för oss, eftersom vi har en stark tilltro på bioekonomin och vill säkra en konkurrenskraftig råvaruförsörjning på lång sikt. Med det direkta ägandet blir vår virkesförsörjning i Sverige mer överblickbar. Det kommer att öka våra möjligheter att ytterligare utveckla ett hållbart skogsbruk och därmed stärka vår konkurrenskraft”, säger Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström.

Bergvik Skog AB är en av Europas största skogsägare. I Sverige äger bolaget 2,3 miljoner hektar mark, främst i mellersta Sverige. Bergvik Skog AB:s svenska skogstillgångar är uppdelade i Bergvik Skog Öst AB och Bergvik Skog Väst AB.

N.B.: BillerudKorsnäs och Stora Ensos avtal med Bergvik Skog AB är komplicerade och den bästa överblicken får man om läser bolagens egna pressreleaser in extenso. Länkar till pressreleaserna, vilka skickades ut i dag, 30/11, finns här nedan:.

HÄR kan du läsa BillerudKorsnäs pressmeddelande.

HÄR kan du läsa Stora Ensos pressmeddelande.

HÄR kan du läsa vår notis från 27 november 2017, då affären först aviserades.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-11-30

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs Ekonomi förvärv Karl-Henrik Sundström Köp/Försäljning/Samgående Övrigt Petra Einarsson Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK