...
Tysklands ambitiösa plastmål: 90 procent återvinning år 2025
I Tyskland sortera hushållen sina förpackningar av plast, metall och kompositmaterial enligt insamlingskonceptet ”Gelbe Sack”.
”90 procents återvinning är inte bara realistiskt utan också ekologiskt riktigt”, säger Isabell Schmidt, nyutnämnd VD för IK. (Bild IK)

Den tyska plastförpackningsindustrin har satt upp ambitiösa men realistiska mål för återvinning av hushållens plastavfall – år 2025 ska 90 procent kunna återvinnas eller återanvändas.

Redan i dag ligger man på en återvinningsnivå av plastförpackningar från de tyska hushållen på drygt 75 procent, tack vare recyclingkonceptet ”Gula säcken”(”Gelbe Sack”)  och ett pantbelagt insamlingssystem för PET-flaskor.

”Vi ser ett mål på 90 procents återvinning som inte bara realistiskt utan också ekologiskt riktigt”, säger Isabell Schmidt, som sedan 1 november är VD för den tyska plastförpackningsorganisationen IK (Industrievereinigung Kunststoffverpackungen)

IK skriver i ett pressmeddelande att med sina ambitiösa men realistiska återvinningsmål vill den tyska plastförpackningsindustrin, under IK:s paraply, bidra till en hållbar plastförpackningsstrategi och med engagemang och fakta stå upp emot det fördömande av plastförpackningar, som dominerar den emotionella och negativt laddade offentliga debatten kring plast.

Om målet på 90 procents återvinning uppnås till år 2025, kommer det att innebära att minst en miljon ton återvunnen plast kan användas för tillverkning av nya plastprodukter i Tyskland, vilket i sin tur innebär att man sparar in en miljon ton jungfrulig plast, tillverkad av fossil olja.

”Om detaljhandeln och varumärkesägarna i högre grad än i dag accepterar och efterfrågar användningen av återvunnet material och förnyelsebara råvaror, så kommer plastförpackningsindustrin att kunna erbjuda innovativa och hållbara förpackningslösningar, säger IK:s General Manager Jürgen Brude.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-12-03

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Övrigt pant Plast plastavfall Tyskland

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK