...
Kraftig höjning av avgifter för plast- & pappersförpackningar
Från 1 april 2019 höjer FTI avgiften för pappersförpackningar med drygt 74 procent, från dagens 1:07 kr/kg till 1:92 kr/kg. (Bild FTI)
Från 1 april 2019 kommer två avgiftsnivåer att införas för plastförpackningar. Enkelt uttryckt kan man säga att enkla, okomplicerade förpackningar av PE, PP och PET får en lägre avgiftsnivå, medan mer komplicerade förpackningar i PE, PP och PET eller förpackningar i andra plastmaterial får den högre avgiftsnivån. (Bild FTI)

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har beslutat om de nya förpackningsavgifter, som ska börja gälla från 1 april 2019, och som förpackningsproducenter, m fl. enligt producentansvaret ska betala.
Avgiften för metallförpackningar ligger kvar på nuvarande nivå, men avgiften för såväl plast- som pappersförpackningar höjs, i vissa fall med så mycket som drygt 74 procent.


Dessutom införs två avgiftsnivåer för plastförpackningar, där den lägre nivån i princip tillämpas på förpackningar tillverkade av (enskikts) polyeten och polypropen samt (ofärgad) PET och den högre avgiftsnivån i princip tillämpas för komplicerade förpackningar i PE, PP och PET samt för plastförpackningar tillverkade i andra plastmaterialslag.

(Mer info om den nya avgiftsstrukturen för plastförpackningar hittar du HÄR)

FTI skriver i ett nyhetsbrev att den nya avgiftsstrukturen för plastförpackningar ska spegla de faktiska kostnaderna och de intäkter det sorterade materialet ger. En plastförpackning, som är enkel att återvinna, ska kosta mindre att sätta på marknaden än den, som är mer komplicerad.

”Målet är tydligt. Det handlar om att sätta smarta förpackningar på marknaden, återvinningsperspektivet ska helt enkelt finnas med redan från start”, skriver FTI.

FTI skriver vidare att precis som tidigare år har justeringen av förpackningsavgifterna i stor utsträckning påverkats av världsmarknadspriset för det återvunna material, som FTI har samlat in och behandlat. På papperssidan har priserna sjunkit drastiskt de senaste månaderna, i spåren av att Kina stängt sina gränser för import av material.

”Ju högre kvalitet som det sorterade materialet håller, ju större möjlighet att öka intäkterna vid försäljning och desto bättre rustade blir vi inför framtiden. Därför kommer även avgiftsstrukturen för pappersförpackningar att utvärderas under 2019. Avgifterna för metallförpackningar är ju redan indelad i två nivåer, en för stål- och en för aluminiumförpackningar”, skriver FTI vidare i nyhetsbrevet.

Höjningarna av FTI:s förpackningsavgifter för plast och papper från 1 april 2019  är i vissa fall procentuellt mycket stora. För pappersförpackningar, insamlade från hushållen, höjs avgiften exempelvis från 1:07 kr/kg till 1:92 kr/kg, dvs en höjning med drygt 74 procent. Med den nya avgiftsstrukturen för plastavgifter blir avgiften för plastförpackningar från hushållen 3:90 kr/kg för den högre nivån och 3:15 för den lägre. Detta ska jämföras med den nuvarande avgiften för plastförpackningar, som är 2:45 kr/kg. I procent innebär det att plastavgifterna från 1 april 2019 höjs med 59,2 procent, respektive 28,6 procent.

Här kan du se tabellerna med alla nya förpackningsavgifter från 1 april 2019.

Mer om bakgrunden till avgiftshöjningarna och synpunkter från tre styrelseledamöter i FTI:s ägarkrets kan du läsa HÄR.

-------------------------------------------------------------------
N.B.: Hur reagerar branschen på de här höjda avgifterna? Packnews/nord emballage vill gärna ha synpunkter och reaktioner från förpackningsproducenter- och användare, som betalar förpackningsavgifter till FTI. Mot bakgrund av den stundtals häftiga debatten kring plast och plastförpackningar har många förpackningsproducenter dragit ner på eller uteslutit plast i sina förpackningar och ofta ersatt detta med pappers-/fiberbaserade alternativ. Vad tycker de nu om att pappersavgifterna höjs med drygt 74 procent?
Vi välkomnar synpunkter och debattinlägg. Mailadresser finns längst ner på sidan. //Red.

 


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-12-04

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Ekonomi Förpackningsmaterial FTI metallemballage Metallförpackningar Övrigt Pappersförpackningar Plastförpackningar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK