...
Norsk ”pappersman” förvärvar konkurshotat tyskt kartongbruk
Terje Haglund, känd norsk profil inom nordisk pappersindustrin, ligger bakom köpen av tyska bruket Zanders och belgiska specialpappersbruket Idempapers.
Pappersmaskin PM3 hos tyska bruket Zanders. (Bild Thomas Geisel för Zanders) 

Norrmannen Terje Haglund, välkänd aktör inom nordisk massa- och pappersindustri, är ledare för en grupp intressenter, som köpt det konkurshotade tyska pappers- och kartongbruket Zanders i Bergisch Gladbach. Affären innebär att bruket, som haft stora ekonomiska problem under året, under namnet  Zanders-Paper GmbH kommer att fortsätta sin produktion av högkvalitativt specialpapper och kartong för etiketter, förpackningar och grafiska applikationer.

Bruket Zanders ekonomiska problem gjorde att man i somras påbörjade olika insolvensförfaranden, för att försöka skydda verksamheten och produktionen. Bland annat gick staden Bergisch Gladbach in och köpte själva tomten och fabriksbyggnaderna.

Att Terje Haglund och hans team nu kommer att överta Zanders och fortsätta driften beskrivs som ”den bästa lösningen för Zanders”.

”Vi är glada över att förvärvet kommer att göras av personer, som redan är mycket framgångsrika i branschen. Fortsatt produktion hos Zanders är således säkerställd och all kunskap finns kvar i bolaget”, säger Marc d'Avoine, som varit insolvensadministratör hos Zanders.

Enligt ett pressmeddelande kommer cirka 150 av brukets cirka 450 anställda att mista jobben i samband med ägarskiftet. De, som blir utan jobb, kommer dock att få fortsatt lön under sju månader och erbjudas olika former av arbets- och utbildningsstöd, bland annat av staden Bergisch Gladbach.

61-årige Terje Haglund är en känd profil inom den nordiska pappers- och massaindustri med ett förflutet bland annat inom norska Peterson och svenska Lessebo, där han tidigare var VD, och nu kvarstår som styrelseledamot..

Noterbart är att Terje Haglund i april i år också var huvudman i en annan liknande affär, då han, med ekonomiskt stöd av bland annat den belgiska statsfonden Sogepa och svenska låneinstitutet Avida Finans, köpte det konkursdrabbade belgiska pappersbruket Idempapers i orten Virginal Samme 30 km utanför Bryssel.

Idempapers, som tillverkar olika specialpappersprodukter, gick i konkurs och stängdes ner den 1 juni 2017, och lades i ”malpåse”, eftersom man inte hade någon som direkt kunde överta driften. I och med Terje Haglunds inträde på scenen har bruket nu återstartats under namnet Virginal Paper och initialt med cirka 70 av de tidigare 360 anställda i personalen.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-12-05

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Kartong Kartongmaskin Övrigt Pappersbruk Personal Tyskland

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK