...
Stora Enso miljöinvesterar på kartongbruket Skoghall
Stora Enso miljöinvesterar 232 miljoner kronor i kartongbruket Skoghalls Bruk. (Bild Stora Enso)

Stora Enso har beslutat att investera 232 miljoner kronor i utbyggnad av en befintlig reningsanläggning på kartongbruket Skoghalls Bruk i Värmland. Genom ökad kapacitet och modernare teknik blir reningen effektivare, vilket minskar verksamhetens miljöpåverkan.

I vattnet, som används vid kartongproduktion, blir det kvar små träfiberpartiklar. Genom utbyggnaden uppnås förbättrad nedbrytning och avskiljning av slam, vilket förbättrar kvaliteten på returvattnet till Vänern. Slammet kan dessutom användas som biobränsle.

”Vi strävar ständigt efter att använda så stor del av trädet som möjligt och hitta nya användningsområden för våra restprodukter, samtidigt som vi minimerar vår miljöpåverkan”, säger Margareta Sandström, miljöchef på Skoghalls Bruk.

Projektet omfattar tre större bassänger för effektivare sedimentering med tillhörande process- och styrsystem. Arbetet startas omgående och beräknas pågå till början av 2020.

”Detta är ännu ett exempel på en miljömässigt hållbar investering, som vid uppstart har en direkt positiv påverkan. Det är också är en viktig del för den fortsatta utvecklingen av Skoghalls Bruk”, säger Hans Olsson, chef för Technology and Investments på Skoghalls Bruk.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-12-14

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Ekonomi Kartong Miljö Övrigt Skoghall Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK