...
Spendrups Bryggeri är ny medlem i Circular Sweden
”För oss är det självklart att ta ett långsiktigt ansvar för hållbar utveckling”, säger Anna Lidström, Spendrups.

”Det behövs ett samlat tryck från näringslivet kring cirkulär ekonomi”, säger Anders Wijkman, ordförande i Circular Sweden.

Spendrups Bryggeri är ny medlem i företagsforumet Circular Sweden. I Circular Sweden ingår sedan tidigare företagen Axfood, H&M, Houdini, IKEA, NCC, SSAB, Tarkett och Återvinningsindustrierna.

Circular Sweden samlar företag med ansvar för omfattande materialflöden som har höga ambitioner kring cirkularitet. Företagsforumet syftar till att driva politik och utveckling framåt för att skapa mer cirkulära materialflöden. Utgångspunkten är att ett långt mera resurseffektivt samhälle är en viktig del av lösningen i klimatomställningen och att ett skifte från linjära till cirkulära materialflöden är nödvändigt för att slå vakt om välfärden, stabilisera klimatet och stoppa utarmningen av viktiga ekosystem. 

”Som familjeföretag och ett av Sveriges ledande bryggerier är det självklart för oss att ta ett långsiktigt ansvar för hållbar utveckling. Cirkulära flöden och resurseffektivitet är ett av fokusområdena i vårt hållbarhetsarbete, i vår produktion, men också vad gäller våra förpackningar. Som ett exempel har vi idag 50 procent återvunnen plast i våra PET-flaskor för vatten och läsk. Vi vill nu ta nästa steg och ser att den här typen av samverkan mellan företag från olika branscher kan skapa goda möjligheter för utveckling och innovation framåt”, säger Anna Lidström, hållbarhetschef Spendrups. 

Circular Sweden driver utveckling och politik framåt inom fyra områden: design för cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion, ökad tillgång och användning av återvunnet material samt cirkulära värdekedjor. Circular Sweden bjuder in näringsliv, politik och forskning till diskussioner om hinder och möjligheter för mer cirkulära materialflöden med syftet att kunna skapa synergier, sprida goda exempel och utveckla nya affärsmodeller. 

”Inom Circular Sweden ser vi att det behövs ett samlat tryck från näringslivet kring cirkulär ekonomi. Genom att vara med i Circular Sweden kan företagen tillsammans driva utvecklingen snabbare framåt. Vi kan visa att företagen tar stort ansvar för att optimera sina materialflöden och att det ger effekter, både i form av minskad klimatpåverkan, ekonomiska besparingar och ökad resurseffektivitet”, säger Anders Wijkman, ordförande i Circular Sweden.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-12-19

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK