...
Globala BASF drar sig ur bioplastprojektet Synvina
Kemiföretaget Avantiums R&D-avdelning har utvecklat en teknologi för att på katalytisk väg framställa bioplaster. (Bild Avantium)
”Vi fortsätter att driva kommersialiseringen av vår YXY-teknologi – med eller utan BASF”, säger Avantiums VD Tom van Aken. (Bild Avantium)

Globala polymer- och kemikoncernen BASF, med hemort i tyska Ludwigshafen, meddelar att man drar sig ur det stora bioplastprojektet Synvina, som var ett joint venture med holländska kemiföretaget Avantium. Orsaken sägs vara att parterna är oense om hur samarbetsavtalet ska tolkas, speciellt vad gäller  tidsplanen för olika investeringar.

Joint venture-projektet Synvina bildades av BASF och Avantium år 2016 med avsikten att kommersialisera Avantiums egenutvecklade YXY-teknologi, där man på katalytisk väg omvandlar växtbaserat socker till FDCA (furandikarboxylsyra) och den nya bioplasten PEF (polymerpolyetylenfuranat).

I första skedet är avsikten med Synvina att bygga en anläggning i belgiska Antwerpen, där man ska producera 50.000 årston av bioplasten FDCA, som bland annat kan användas till livsmedelsförpackningar och textilier samt inom bilindustrin.

Under resans gång har parterna emellertid blivit oense om hur hur joint venture-avtalet ska tolkas och vilken tidsplan, som ska gälla för olika investeringar. Redan i oktober förvarnade BASF om att man skulle kunna komma att dra sig ur projektet, om man inte kunde komma överens om avtalstolkningarna senast i början av december. Någon överenskommelse har dock inte nåtts och nu meddelar BASF att man drar sig ur projektet från och med den 15 januari 2019.

BASF och Avantium sägs nu förhandla om villkoren för BASF:s avslutande av joint venture-avtalet, men klart är att Avantium har för avsikt att fortsätta Synvina-projektet på egen hand om så krävs. Avantium har klargjort att om BASF drar sig ur projektet, kommer Avantium att köpa ut BASF:s intressen i Synvina, som sedan kommer att fortsätta sin verksamhet som ett helägt Avantium-företag. YXY-tekniken, all know-how samt personal kommer att återgå till Avantium, som då också kommer att stå fria att ta alternativa vägar för att kommersialisera sin teknik.

”Vi är överraskade över BASF:s inställning, men vi är fast beslutna att fortsätta att driva kommersialiseringen av FDCA och PEF – med eller utan BASF”, säger Avantiums VD Tom van Aken i ett skarpt formulerat uttalande.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-12-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BASF Bioplaster bioråvara Köp/Försäljning/Samgående Livsmedelsförpackningar Övrigt Plast Plastförpackningar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK