...
2018 blev ännu ett tillväxtår för italienska förpackningsmaskiner
Enrico Aureli är ordförande i Ucima, den italienska intresseorganisationen för landets förpackningsmaskintillverkare.

Förpackningsmaskiner från Italien har sedan länge ett gott rykte världen över och färska siffror visar att 2018 blev ännu ett framgångsrikt år för de italienska maskintillverkarna.
Preliminära beräkningar från intresseorganisationen Ucima säger att tillväxten år 2018 för italienska förpackningsmaskiner blir 6,8 procent och omsättningen 7,7 miljarder euro (ca 79 miljarder kronor).


Tillväxten har skett såväl på den inhemska marknaden som internationellt. Exporten av förpackningsmaskiner från Italien blev över 6 miljarder euro i fjol, vilket är en ökning med 6,6 procent jämfört med 2017. Störst regional ökning blev det på den nordamerikanska marknaden med 27,2 procents tillväxt. Därefter kommer Afrika och Australien med respektive 15,3 procents tillväxt och EU med +9,6 procent och Sydamerika med +2,5 procent. Marknaderna i icke EU-länder minskade dock med 5,8 procent och de asiatiska marknaderna gick ner med 2,4 procent.

Av individuella länder ökade USA-marknaden med hela 35,4 procent, vilket är rekord.

Den inhemska italienska förpackningsmaskinmarknaden ökade med 7,5 procent och omsatte 1,6 miljarder euro.

”Tillväxten inom italienska förpackningsmaskiner kan dels tillskrivas Industri 4.0-konceptet, som inneburit att italienska maskintillverkare utvecklat innovativa teknologier, dels marknadens generella återhämtning”, säger Ucima: s ordförande Enrico Aureli, som dock uttrycker framtidsoro för att den nuvarande italienska regeringens ekonomiska och sociala politik inte tar tillräcklig hänsyn till den producerande industrin vilket riskerar att marginalisera Italien inom EU.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2019-01-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Ekonomi Förpackningsmaskiner Industri Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK