...
Stora Enso och FSC tecknar avtal om strategiskt samarbete
Noel Morrin är hållbarhetschef i Stora Enso.

Stora Enso och FSC ingått ett nytt samarbetsavtal som syftar till att öka FSC-certifieringen, främst bland små och medelstora privata skogsägare i Norden, Baltikum och resten av Europa. Syftet är att öka utbudet av FSC-certifierade trä- och fiberprodukter. Samarbetet parterna emellan kommer att göra FSC-certifiering mer tillgänglig, enklare att implementera och lättare att synliggöra i de värdekedjor där Stora Enso verkar.

Avtalet undertecknades den 17 december för en treårsperiod som inleds i januari 2019. Första året kommer fokus att ligga på Norden.

”Vi arbetar aktivt med våra intressenter för att främja ett hållbart skogsbruk. Som ett kundorienterat bolag inom förnybara material vill Stora Enso kunna tillfredsställa marknadens behov av FSC-certifierade produkter”, säger Stora Ensos hållbarhetschef Noel Morrin.

Stora Enso har varit medlem i FSC sedan 1999 och har erfarenhet av att arbeta med FSC för att vidareutveckla riktlinjerna för ett hållbart skogsbruk. Det nya strategiska samarbetet bygger vidare på den befintliga samverkan mellan parterna med målsättningen att öka fokus på de viktigaste operativa aspekterna för FSC i de länder där båda organisationerna är etablerade. Man kommer att försöka utveckla och framhålla skogscertifiering som ett viktigt redskap för att förbättra skogens välbefinnande och samtidigt tillhandahålla ett ökat utbud för företag som vill köpa FSC-certifierat material.

Stora Enso stödjer aktivt alla stora skogscertifieringssystem och har förbundit sig att endast använda trä och fibrer från skogar och plantager som brukas på ett hållbart sätt. 


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2019-01-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Certifiering FSC FSC-certifiering Övrigt Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK