...
Forskning kring flexotryck: ”Vart tog färgen vägen ?”
Sofia Thormans avhandling ”Vart tog färgen vägen? - effekter av vätskeabsorption vid flexotryck” kan hjälpa till att ge bättre tryckresultat vid flexotryck på pappersbaserade förpackningar.

Hur påverkas tryckresultatet vid flexotryck av ett kartongmaterials förmåga att absorbera vätska i form av tryckfärg? Den frågan har doktoranden och RISE-forskaren Sofia Thorman tagit upp i en doktorsavhandling.

En viktig del av förpackningar är den tryckta utsidan, som kommunicerar med konsumenter. En låg tryckkvalitet kan i förlängningen påverka hur förpackningen och produkten i förpackningen uppfattas. En ny avhandling, som fokuserar på färgernas fördelning vid flexotryck, ökar möjligheten att kontrollera tryckkvalitet redan i kartongbruket.

”En tryckt bild kan bestå av flera lager tryckfärg och fördelningen inom varje lager påverkar bildens kvalitet”, säger Sofia Thorman, industridoktorand i kemiteknik vid Karlstads universitet och forskare på RISE (Research Institutes of Sweden).

Hur jämnt färgen överförs och fördelas påverkas bland annat av den kartong eller det papper den är tryckt på. För att säkerställa att kartongen har de egenskaper, som krävs för en stabil tryckkvalite,t är det viktigt att förstå vad som orsakar ojämnheter i trycket. 

Sofia Thormans doktorsavhandling ”Where did the ink go? – The effect of liquid absorption on ink distribution in flexography" från Karlstads universitet och RISE belyser hur ett kartongmaterials förmåga att ta upp vätska, i form av tryckfärg, påverkar flexotryck. 

Trots att många kartongegenskaper mäts idag, saknas en relevant mätmetod, som avslöjar samspelet mellan tryckfärg och kartong. Sofia Thorman har i sitt doktorandarbete på RISE utvecklat två nya mätmetoder, som fokuserar just på detta samspel. Tekniken kan användas för att kontrollera hur jämnt vätska tas upp i en kartong och hur jämna de olika färglagren är i ett flerfärgstryck.

”Tack vare de nya mätmetoderna kan vi nu kontrollera kvalitet hos kartongegenskaper på ett enkelt sätt. Eventuellt skulle vi till och med kunna prediktera tryckkvalitet redan i kartongbruket”, säger huvudhandledaren docent Li Yang från RISE. 

Samspelet mellan olika färglager i flexotryck är ett nästintill outforskat område i den vetenskapliga litteraturen och därför var detta en särskilt intressant del i studierna.

”Vid flerfärgstryck, när flera skikt med färg läggs ovanpå varandra, påverkas det övre färglagret av den underliggande färgen, säger Sofia Thorman. Det blev tydligt att det övre lagret blir tunnare ovanpå ett tjockare färglager och när det första lagret har en ojämn tjocklek kommer även det övre lagret att få det. Samtidigt pekar resultaten på att höga produktionshastigheter även ställer krav på att tryckfärgen absorberas tillräckligt snabbt och jämnt för att ett flerfärgstryck ska kunna hålla hög kvalitet.

”Företagsforskarskolan VIPP har uppgiften att bidra till kompetensförsörjning, med forskarutbildade, till både företag och institut. Det är därför mycket tillfredställande att få medverka till att Sofia Thorman nu tagit sin doktorsexamen och bidrar till både RISE:s och de samarbetande företagens utveckling. Sen är det också väldigt roligt att se, att den trycktekniska forskningen gjort nya framsteg genom detta kunskapsbidrag. Både Li och jag själv har varit involverade i den trycktekniska forskningen i många år, och nu är Sofias avhandling en ny milstolpe i detta viktiga arbete som både akademi och företag drar nytta av”, säger Magnus Lestelius, professor i grafisk teknik vid Karlstad universitet. 

”Forskning inom tryckteknik är väsentligt viktig för RISE, därför har vi rekrytering till ett nytt doktorandprojekt på gång”, tillägger Li Yang.

Sofia Thormans forskning har utförts inom ramen för forskarskolan VIPP (Values Created in Fiber Based Processes and Products) vid Karlstad universitet med stöd från RISE och KK-stiftelsen.

Här finner du Sofia Thormans avhandling.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2019-01-22

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK