...
BillerudKorsnäs år 2018: Ökad omsättning men sämre resultat
”Vi förutser fortsatt god efterfrågan på våra produkter och förväntar oss stabila orderböcker”, säger Petra Einarsson.

”Efterfrågan på innovativa och hållbara förpackningar fortsatte att öka under året, vilket driver god tillväxt. För helåret var nettoomsättningen 6 procent högre än 2017. En stark marknad i kombination med vår ställning inom utvalda segment har gjort det möjligt för oss att höja priserna under året, vilket resulterat i rekordresultat för Packaging Paper.” Det skriver BillerudKorsnäs VD och koncernchef Petra Einarsson i sin kommentar till bolagets rapport för verksamhetsåret 2018.

Bolagets VD konstaterar också att produktionsnivåerna för helåret låg i linje med förväntningarna  och att man uppnådde rekordnivåer på bruken i Gävle, Karlsborg, Frövi och Rockhammar.

”Vår investering för långsiktig tillväxt i Gruvön fortsätter enligt plan och den nya kartongmaskinen med en produktionskapacitet på 550.000 ton förväntas startas i mars/april i år”, skriver Petra Einarsson,

Trots gynnsam försäljningsutveckling och ökad omsättning så blev ändå årsresultatet 2018 för BillerudKorsnäs något sämre än för helåret 2017. Justerat EBITDA minskade från 3,850 miljarder kronor 2017 till 3,467, miljarder kronor för år 2018, en minskning med 10 procent.

”Detta beror i hög grad på utvecklingen för råvarukostnader samt den utmanande vedbristen tidigare under året. Som en förberedelse inför de planerade underhållsstoppen under det andra kvartalet 2019 har vi byggt upp ytterligare lager för att säkerställa en stabil leveranssituation, vilket påverkade försäljningsvolymerna negativt, i synnerhet under den senare delen av året”, skriver Petra Einarsson i sin bokslutskommentar.

BillerudKorsnäs VD och koncernchef ser dock positivt på marknadsutsikterna för koncernen det närmsta året.

”Vi förutser fortsatt god efterfrågan på våra produkter och förväntar oss stabila orderböcker. Vi ser begränsade möjligheter till ytterligare försäljningsprishöjningar, och därför fokuserar vi på att säkra våra prisnivåer från 2018. Med en oförändrad marknadsefterfrågan på massa förväntar vi oss att ökningen för de totala fiberkostnaderna ska plana ut på höga nivåer under 2019”, skriver Petra Einarsson.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2019-01-29

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs bokslut Ekonomi Marknad Övrigt Petra Einarsson

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK