...
EU inför lag som ska stoppa användande av mikroplaster
Mikroplaster anses vara ett stort hot mot såväl miljö som människor och djur och nu vill EU lagstifta om förbud mot användning av mikroplaster.

EU har lagt fram ett lagförslag som ska stoppa det mesta användandet av s. k. mikroplaster och ”mikrokulor” i kosmetika, målarfärg, hygienprodukter, rengöringsmedel, vissa mediciner, etc. 

Den europeiska kemikaliemyndigheten inom EU säger att 10.000 till 60.000 ton mikroplaster, som med avsikt tillförts olika typer av produkter, årligen läcker ut i miljön. De små och ofta mikroskopiska plastpartiklarna är svåra att bli av med och det tar tusentals år innan de bryts ner i naturen.

Mikroplaster och ”mikrokulor” tillsätts olika produkter av varierande skäl , till exempel för att ge en viss konsistens eller andra önskvärda effekter. Generellt kan man säga att mikroplaster används för att de är betydligt billigare och lättare att administrera än naturliga material och ämnen.

Mikroplasterna kommer in i människans kropp på två sätt – antingen genom inmundigande av produkter som innehåller mikroplaster, eller genom att man äter födoämnen, exempelvis fisk och skaldjur, som assimilerat mikroplaster från sina livsmiljöer.

Mikroplaster finns nu i allt större och snabbt växande mängder i hav och oceaner. The European Chemicals Agency säger att problemets omfattning är dramatisk: mängden mikroplaster, som läcker ut i miljön motsvarar samma mängd plastavfall som genereras av tio miljarder plastflaskor och i storlek motsvarar det en volym som är sex gånger större än The Great Pacific Garbage Patch, dvs de mängder synligt plastavfall som driver omkring i Stilla Havet.

Begränsningar för användande av mikroplaster förväntas enligt EU-förslaget bli lag i hela Europa från år 2020 och kommer att förhindra att cirka 400.000 ton plastföroreningar kommer ut i miljön.

Som förslaget är skrivet kommer mikroplaster, som används i rengöringsprodukter, att omgående förbjudas, medan andra produktområden ska få två till sex år på sig innan lagen träder i kraft för dem.

Förbudet mot mikroplaster ingår i EU: s plaststrategi som syftar till att Europa år 2021 blir den första kontinent som förbjuder många typer av engångsplast.

HÄR finns en animerad video som belyser problemet med mikroplaster.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2019-01-31

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
EU Miljö Övrigt Plast plastavfall världshav

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK