...
Stora Enso väntar dåliga tider – inleder besparingsprogram
”Den geopolitiska utvecklingen gör att det finns påtaglig risk för ökande protektionism, vilket skulle kunna leda till minskad världshandel”, säger Karl-Henrik Sundström.

I samband med sin bokslutskommuniké för år 2018 meddelar Stora Enso att man aktiverar ett besparingsprogram på 120 miljoner euro (ca 1,24 miljarder kronor) och minskade investeringar på 50 miljoner euro (ca 518 miljoner kronor). I programmet ingår bland annat stängning av pappersmaskin 6 vid Imatra bruk i Finland samt kostnadssänkande åtgärder vid sågverk i Sverige och Estland. Skälet till besparingsprogrammet är att Stora Enso förutspår en påtaglig risk för att världshandeln på grund av det geopolitiska läget kommer att minska avsevärt.

”Vi har under ett år förberett oss på att marknaderna kan komma att försvagas. Givet den aktuella geopolitiska situationen finns en påtaglig risk för att världshandeln kan minska avsevärt. Med hänsyn till marknadsrisker och ökade kostnader vidtar vi nu proaktiva åtgärder och implementerar vårt lönsamhetsprogram. Vi gör detta för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft,” säger Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström.

Stora Enso skriver i ett pressmeddelande att besparingsprogrammet kommer att omfatta samtliga divisioner och företagsfunktioner. Koncernen räknar med att vissa effekter kommer att synas redan under 2019, med fullt genomslag i slutet av 2020.

Som en del i programmet planerar Stora Enso att stänga pappersmaskin 6 vid Imatra bruk i Finland och i samband med det inleda fackliga förhandlingar vid bruket. Med en årlig produktionskapacitet på 90.000 ton är pappersmaskin 6 en liten maskin som har nått sin slutfas. Den planerade stängningen skulle omfatta en reducering av som mest 80 heltidsanställningar och en omorganisation av vissa arbetsuppgifter. Planen är att fortsätta produktionen fram till driftstoppet under tredje kvartalet, alternativt fram till slutet av 2019, med bibehållen möjlighet att leverera överenskomna volymer

Stora Enso planerar även att genomföra förbättringsåtgärder vid Ala sågverk i Sverige och Imavere sågverk i Estland. Planen omfattar satsningar för att öka produktiviteten och minska kostnaderna. Dessa planerade åtgärder skulle som mest innebära en minskning av personalstyrkan motsvarande 35 heltidsanställningar. Fackliga förhandlingar i anslutning till planen har inletts.

Stora Enso kommer också att minska sina investeringar under 2019 med cirka 50 miljoner euro jämfört med den investeringsprognos som man lämnade i november 2018. Investeringsminskningen är en del av sparprogrammet för att upprätthålla vinstnivån och stärka konkurrenskraften.

Av Stora Ensos bokslutskommuniké framgår att koncernens omsättning ökade med 4,4 procent under 2018 och uppgick till 10,486 miljarder euro (ca 109 miljarder kronor). Det operativa rörelseresultatet förbättrades med 32 procent och blev 1,325 miljarder euro (ca 13,73 miljarder kronor),

VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström är överlag nöjd med det uppnådda resultatet för år 2018 och förväntar sig att koncernens utveckling ska ligga i samma linje under 2019 – förutsatt att aktuella handelsförhållanden inte förändras drastiskt.

Men det är alltså där som Stora Enso menar att det finns en stor risk för kraftiga försämringar i världshandeln och därför nu implementerar ett besparingsprogram.

”Den geopolitiska utvecklingen gör att det finns påtaglig risk för ökande protektionism, vilket skulle kunna leda till minskad världshandel. Detta skulle få stora följdverkningar och påverka inflationen, beteendet hos företag, konsumenter och i slutändan den globala tillväxten. Vi implementerar därför ett besparingsprogram, som träder i kraft omedelbart, så att vi är väl förberedda på eventuella försvagningar på marknaden”, skriver Karl-Henrik Sundström i sin bokslutskommenter.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2019-02-01

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Ekonomi Finland Karl-Henrik Sundström Övrigt Personal Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK