...
Rottneros redovisar kraftigt förbättrat rörelseresultat
”Rottneros kan summera ett starkt 2018”, säger VD och koncernchef Lennart Eberleh (Bild Rottneros)

2018 blev något av ett rekordår för Rottneros-koncernen. Omsättningen ökade med 18 procent jämfört med 2017 och hamnade på 2,260 miljarder kronor. EBIT-resultatet för helåret 2018 blev 295 miljoner kronor, vilket är nästan en fördubbling jämfört med EBIT 2017, som blev 156 miljoner kronor och ett rekordresultat i koncernens nuvarande struktur.

”Rottneros kan summera ett starkt 2018, där koncernen fortsätter att leverera god lönsamhet samtidigt som uppgraderingen av våra två massabruk slutförts under investeringsprogrammet Agenda 500. Rörelseresultatet för helåret har närapå fördubblats jämfört med 2017”, konstaterar en nöjd VD och koncernchef Lennart Eberleh i sin bokslutskommentar.

Enligt kommentarerna till bokslutet är en stark efterfrågan på koncernens produkter, ett högt generellt marknadspris samt en för Rottneros gynnsam dollarkurs de främsta anledningarna till det kraftigt förbättrade årsresultatet.

”Ser vi till resultat per aktie innebär detta bokslut en ökning med 93 procent från förra året, vilket ligger till grund för styrelsens förslag att höja utdelningen med 33 öre till 70 öre per aktie. Glädjande är även att det fjärde kvartalet 2018 utvecklade sig positivt och omsättningen steg med 17 procent i förhållande till samma kvartal 2017”, säger Lennart Eberleh vidare i sin kommentar.

När han blickar framåt, så ser Rottneros VD positivt på koncernens utveckling.

”Kärnverksamheten fortsätter sitt strukturerade och systematiska arbete med ständiga förbättringar i alla avseenden. Rottneros Packaging har flyttat in i nya lokaler och vi ser en tydlig marknadspotential för tråg baserade på förnybar råvara. Lignolprojektet fortlöper och är ett viktigt exempel på hur skogsindustrin kan bidra till det fossilfria samhället”, avslutar Lennart Eberleh.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2019-02-07

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
bokslut Ekonomi Lennart Eberleh Övrigt Rottneros tråg

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK