...
Energi från engelska pilträd driver Iggesund Workington
Iggesunds erbjudande till de lokala bönderna består i att man assisterar vid plantering samt tar hand om skörden och transporten till bruket.
De täta pilträdsodlingarna minskar negativa effekter av översvämningar och bildar utmärkta miljöer för insekter och fåglar. (Bild Iggesund Paperboard)

Ulf Löfgren är chef för bruket i Workington och var med och skapade bioenergiprojektet ”Grow Your Income”. (Bild Iggesund Paperboard)

Iggesund Paperboard satsar stort på att bli så miljöneutrala som möjligt. Vid sitt engelska bruk Workington har man investerat över en miljard kronor i en biobränslepanna, där en del av bränslet kommer från snabbväxande pilträd, som odlas av 200 bönder i omgivande Lake District.

När Iggesund Paperboard i och med installationen av biobränslepannan för fem år sedan gick över från fossil naturgas till biomassa minskade man utsläppen av fossil koldioxid med inte mindre än 190.000 årston. I samband med omläggningen fick man också idén att erbjuda lokala bönder möjligheten att odla och sälja energigrödor till bruket i Workington.

Efterhand har detta bioenergiprojekt växt alltmer och initiativet har skapat en helt ny källa till inkomster för nära 200 gårdar i regionen. Iggesund Paperboard uppger att de lokala böndernas möjlighet att sälja biomassa till kartongbruket i Workington årligen kommer att ge nära 1,6 miljoner pund (knappt 20 miljoner kronor) tillbaka till lantbruken. 

”Det har varit en spännande resa, vi började i ett läge där många bönder, på bönders vis, var skeptiska. Men efterhand som de såg vårt engagemang, och våra kalkyler för hur de skulle kunna få ut mer av sina mindre bördiga marker, så har allt fler anslutit sig vårt projekt som vi kallat Grow Your Income”, berättar Neil Watkins, Alternative Fuels Manager vid Iggesunds bruk i Workington.

Målet var att få in 25.000 ton biomassa från lantbruket och efter fem år står det klart att man kommer att få in mer än så, när väl alla kontrakterade marker blir skördemogna.

Markerna med de snabbväxande pilträden kan skördas vart tredje år och skörden sköts av Iggesund Paperboard. Efter skörd kommer träden tillbaka, så ingen omplantering behövs. Förutom att de är snabbväxande har pilträden flera andra fördelar. Det täta pilträdsodlingarna minskar exempelvis de negativa effekterna av de översvämningar, som är vanliga i Lake District , och pilträden förbättrar markkvaliteten samt bildar utmärkta miljöer för insekter och fåglar.

”Vi har cirka 1.600 hektar med pilträd och det är viktigt att poängtera att vi inte utnyttjar mark, som används för odling av livsmedel” säger Neil Watkins.

Ulf Löfgren, som är chef för bruket i Workington, var med och skapade ”Grow Your Income” och han ser också andra effekter, än att man säkrat en del av det bränsle, som krävs för att driva bruket.
 
”Cumbria och delar av Skottland, där vi verkar, är lantbruksdominerat. Vår interaktion med bönderna, att vi samarbetar om odling, att vi möter dem på lantbruksutställningar och att de kommer till oss på studiebesök, har betytt att vi idag har en mycket tydligare identitet i regionen”, säger han.

Vid bruket i Workington tillverkar Iggesund Paperboard falskartongen Incada, som bland annat används till förpackningar för mat, kosmetik, choklad, vin, sprit, läkemedel och tobaksprodukter.

N.B.:
Packnews och nord emballages chefredaktör Bo Wallteg besökte bruket i Workington i slutet av förra året och i nästa utgåva av nord emballage, som utkommer inom kort, berättar han ingående om det intressanta ”Grow Your Income”-projektet i Workington samt redogör för den jämförande undersökning av plast visavi kartong ur miljösynpunkt, som Iggesund Paperboard låtit IVL göra.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2019-02-21

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK