...
Walmart plastbantar men inte utan ansträngning
Walmart har satt upp tuffa återvinnings- och plastbantningsmål, som ska uppnås inom de närmaste 5-6 åren.

Amerikanska livsmedels- och detaljhandelsjätten Walmart har anslutit sig till de handelskedjor, som har ett uttalat mål att plastbanta. Nu startar ett omfattande arbete med tuffa må och i ett första steg handlar det om 30.000 artiklar som påverkas.

Walmart har enligt egen uppgift jobbat hårt med att nå noll avfall i sin verksamhet och i det arbetet ingår förpackningar. För flera år sedan publicerade man ”Sustainable Packaging Playbook”. Under senare år har allt mer fokus kommit att hamna på plastförpackningar. Dessa förpackningar sägs bekymra investerare, kunder och andra intressenter.

När Walmart tittat på sitt totala fotavtryck för plast, har man kommit fram till att ett område, som man kan påverka, är förpackningar. Därför slog man nyligen fast på sitt årliga forum för leverantörerna, att det kommer att hända mycket, när det gäller de egna varumärkena.

Följande presenterades bland annat på forumet:

  • År 2025 ska Walmart ha åtminstone 20 procent återvunnet material (konsumentåtervunnet) i förpackningarna till sina egna varumärken.
  • Man ska försöka nå 100 procent återvinningsbara, återanvändbara eller industriell komposterbara förpackningar till år 2025.
  • Förpackningar till alla egna varumärken inom livsmedel och andra produkter ska ha märkningen ”How2Recycle” år 2022.
  • Walmart ska arbeta med leverantörerna för att eliminera PVC i förpackningarna till sina allmänna produkter till år 2020. 
  • Där det är möjligt ska man reducera förpackningar av plast till Walmarts egna varumärken.
Walmart ser problem med att nå 20 procent återvunnet material till 2025 på grund av den låga återvinningsnivån i USA och nu gäller det att jobba nära med förpackningsbranschen för att se vad som kan göras åt det, säger man.

På mötet publicerade man också en handbok i återvinning, som ger leverantörerna en överblick över vilka plastförpackningar, som är lättare än andra att återvinna. Man ger där också info om vilka utmaningarna är för att kunna återvinna andra plastmaterial. 

Komposterbara förpackningar är också ett problem, konstaterar man. Det är svårt för konsumenterna att kunna lämna in dem till industriell återvinning. Därför efterlyser man fler lösningar, där förpackningarna kan komposteras hemma hos kunderna


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2019-03-12

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning detaljhandel Livsmedel Livsmedelsförpackningar Övrigt Plast plastavfall Plastförpackningar USA Walmart

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK