...
Stora Enso investerar 2,5 miljarder kronor i polskt bruk för tillverkning av wellråvara
Vy över Stora Ensos bruk i bruket Ostroleka i Polen. (Bild: Stora Enso)

Stora Enso ska investera drygt 2,5 miljarder kronor (285 miljoner euro) i polska bruket Ostroleka, enligt ett pressmeddelande.
Investeringen, som avser en ny maskin för tillverkning av wellråvara baserad på returfiber, beräknas vara genomförd under första kvartalet 2013.


Den nya maskinen får en årskapacitet på 455.000 ton och i samband med att den tas i bruk kommer Stora Enso att stänga ner den nuvarande wellråvarumaskinen PM2.
"Att stärka vår konkurrenskraft på wellpapp på tillväxtmarknaderna i Central- och Östeuropa är kärnan i vår tillväxtstrategi. Investeringen i Ostroleka är ännu ett konkret steg för att bygga en hållbar och lönsam tillväxt för koncernen", säger Stora Ensos VD och koncernchef Jouko Karvinen.
Returfiber är i dag den dominerande råvaran för wellpapp och fortsätter att vinna marknadsandelar från nyfiber. Marknaderna i Central- och Östeuropa för transportförpackningar tillverkade av wellpapp har ökat och förväntas fortsätta att öka med drygt fem procent per år.
Den investering, som Stora Enso nu beslutat, kommer att öka koncernens självförsörjning av wellpappråvara från 35 till 60 procent och förbättra kostnadseffektiviteten och konkurrenskraften inom segmentet Industrial Packaging.
"Kundernas efterfrågan på moderna, lätta wellpappförpackningar ökar snabbt. Investeringen stödjer vårt mål att erbjuda krävande kunder nya förpackningslösningar", säger Mats Nordlander, chef för affärsområdet Packaging inom Stora Enso.
Förutom wellråvara tillverkar Stora Enso även kraftpapper vid bruket i Ostroleka. Den produktionen uppgår för närvarande till cirka 185.000 ton per år. Maskinen PM2, som alltså stängs, när den nya maskinen är klar, har en årskapacitet på 85.000 ton wellråvara.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-01-12

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Well

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK