...
Ännu ett miljardprojekt aviseras!
Stora Enso byter strategi och satsar på investeringar i stället för neddragningar
Råvaran till det nya bruket kommer från eukalyptus-plantager i Uruguay.
"Vi har bytt strategi", säger Mats Nordlander.
">

Svensk-finska skogs- och papperskoncernen Stora Enso har bytt strategi. I stället för att dra ned eller stänga verksamheter för att spara pengar, har man nu gått över till att utveckla koncernen genom investeringar.
Bara under de senaste tre månaderna har koncernen aviserat stora investeringar i Kina/Indien (läs här) och Polen (läs här) och nu meddelar dessutom Stora Enso-ledningen att man ska göra en mångmiljardinvestering i Uruguay, där man tillsammans med skogsindustriföretaget Arauco ska bygga ett bruk för utvinning av pappersmassa ur eukalyptusved.
"Vi har bytt fokus från att dra ned och stänga till att utveckla verksamheten", säger Mats Nordlander, Stora Ensos Sverigechef och tillika ansvarig för affärsområdet Packaging.


Det nya bruket i Uruguay kommer att ha en kapacitet på 1,3 miljoner ton om året och beräknas vara klart att tas i drift i början av 2013.
Stora Enso och Arauco satsar vardera 1,9 miljarder dollar (cirka 13 miljarder kronor) i projektet, som genomförs via samriskbolaget Montes del Plata.
Behovet av eukalyptusved till bruket kommer stor del att tillgodoses genom Montes del Platas egna plantager i Uruguay, som i dagsläget omfattar 254.000 hektar skogsmark, varav 138.000 hektar är planterad, cirka 100. 000 hektar är skyddad mark och 16. 000 hektar kan användas för vidare plantering.
"En viktig del i vår strategi är att använda massa från plantager, vilket ger lägre kostnader", säger Jouko Karvinen, Stora Ensos VD och koncernchef, i en kommentar.
Det planerade massabruket väntas ge stora positiva effekter på Uruguays ekonomi. Under byggtiden beräknas landets BNP få en positiv effekt med 0,8 procent och när driften är igång med 2 procent. 500 personer beräknas få arbete vid bruket.
Det nya massabruket, som enligt ett pressmeddelande från Stora Enso blir den största investeringen hittills i privat regi i Uruguay, kommer förutom arbetstillfällen även att generera förbättrade infrastruktur och samhällsservice.
"Det här får stor betydelse för Uruguays ekonomi", säger Mats Nordlander till E24.
Avtalet mellan Stora Enso och Arauco innebär att parterna kommer att ha hälften vardera av eget kapital i bruket och rätt till hälften vardera av brukets avkastning.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-01-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK