...
Kostsamma driftstörningar för Korsnäs

Kartong- och papperstillverkaren Korsnäs AB;s huvudägare Investment AB Kinnevik meddelar att till följd av störningar i produktionen under fjärde kvartalet kommer Korsnäs produktion och rörelseresultat att bli lägre än förväntat.
Produktionen under kvartalet var cirka 240.000 ton och rörelseresultatet kommer preliminärt att uppgå till 115 – 120 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2010, vilket är en halvering jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för helåret 2010 förväntas trots det förbättras jämfört med 2009 och hamna på cirka 930 miljoner kr.


Produktionsbortfallet under fjolårets sista kvartal förklaras av problem vid anläggningen i Gävle bland annat i samband med igångkörning efter det årliga underhållsstoppet i oktober samt en brand i en kraftcentral i december.
"Problemen har analyserats och åtgärder har vidtagits för att störningarna inte ska upprepa sig", skriver Kinnevik i pressmeddelandet.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-01-20

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Förpackningsmaterial Kartong

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK