...
Rottneros vände från förlust till vinst

Resultatet för helåret 2010 för massa- och förpackningsbolaget Rottneros blev ett plus på 138 miljoner kronor efter finansnetto, vilket ska jämföras med ett underskott på 69 miljoner kronor för år 2009. Rörelseresultatet för 2010 blev också 138 miljoner kronor, att jämföra mot ett minus på 166 miljoner kronor för året innan.
För sista kvartalet 2010 uppgick resultatet efter finansnetto till 13 miljoner kronor, vilket var bättre än nollresultatet motsvarande period föregående år, men en betydande minskning jämfört med utfallet för tredje kvartalet 2010, där resultatet hamnade på plus 64 miljoner kronor.


"Resultatminskningen från tredje kvartalet berodde främst på ett planerat produktionsstopp i Vallvik samt kronans förstärkning. Mycket höga elpriser i december medförde, förutom kostnadsökningen i sig, att produktionen i Rottneros Bruk tidvis stoppades under december månad", skriver VD och koncernchef Ole Terland i en kommentar i bokslutskommunikén.
Rottneros har tecknat ett nytt finansieringsavtal med Danske Bank, vilket träder i kraft den 31 januari 2011. Det nya avtalet innehåller inga särskilda lånevillkor, så kallade covenants, vilket innebär att Rottneros operativa handlingsfrihet ökar betydligt samtidigt som kostnaderna minskar.
Av bokslutet framgår också att Rottneros fortfarande inte löst problemet hur man ska möjliggöra återanvändning av den CTMP-utrustning, som tidigare fanns i numera nedlagda Utansjö Bruk. Meningen var att utrustningen skulle ingå i ett joint-venture-projekt i Sydafrika, men de planerna har ännu inte kunnat förverkligas.
"Sökandet efter bästa möjliga återanvändning av CTMP-utrustningen från Utansjö Bruk fortgår. Såväl samarbetsprojekt, såsom det vi talat om i Sydafrika, som ren försäljning bearbetas aktiv", säger Ole Terland i sin bokslutskommentar.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-01-27

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Förpackningsmaterial Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK