...
Intressant forskningsprojekt på Innventia:
Håriga fibrer ger starkare papper!
Till vänster omalda pappersfibrer och till höger malda fibrer (kryll är de tunna svarta trådarna) Bilderna är framtagna med faskontrastmikroskopi. Varje bild visar ett utsnitt som i verkligheten är 1,2 millimeter brett.

Ett pappers styrka avgöras av hur kraftig bindningen är mellan papprets fibrer och fibrernas bindningsförmåga avgörs i sin tur av hur mycket "kryll" – dvs. extremt små partiklar eller så kallade fibriller, som finns på och runt fibrerna.
En metod för att mäta mängden kryll på pappersfibrer utvecklades redan för trettio år sedan, men det är först på senare år som pappersforskarna allt mer har börjat inse kryllens betydelse.
"Vi har nu insett hur viktigt kryll verkligen är och vi vet nu också att kryll är den enskilda variabel, som har starkast koppling till styrkan i papperet", säger Lars Wallbäcks på forskningsföretaget Innventia


Kryll-partiklarna på fibrerna är så små, att de inte syns i ett vanligt mikroskop. I början av 80-talet utvecklade dock forskaren Thorulf Pettersson på Innventia en grundläggande metod för att mäta kryll, även om man på den tiden inte insåg hur viktiga de små partikeltrådarna, som omgav fibrerna, var.
Thorulf Petterssons mätare har använts i labb- och pilotmiljö på Innventia under åren, men det är först under de senaste tre åren, inom ramen för projektet "Advanced Fibre Management", som man verkligen insett vikten av kryll för papperets styrkeegenskaper.
När man mäter kryll mäter man hur "håriga" fibrerna är och ju mer kryll det finns på och runt fibrerna desto bättre bindningsförmåga har de, vilket i sin tur ger ett starkare papper. Mängden kryll kan ökas genom malning av pappersmassan och för att kunna förbättra papperets hållfasthet är det därför mycket användbart att kunna mäta graden av kryll i pappersmassan.
Med hjälp av en kryllmätare går det att avgöra precis hur mycket malning, som krävs, för att optimera mängden kryll i pappersmassan. Det är även viktigt ur besparingssynpunkt, eftersom malningen är en mycket energikrävande process vid papperstillverkning.
Tekniken att mäta kryll har förfinats sedan den uppfanns på 80-talet och ska nu utvecklas ytterligare tillsammans med Eurocon Analyzer för att kunna integreras i deras analysplattform PulpEye. Till skillnad från vanlig ljusmikroskopi gör tekniken det möjligt att detektera kryllet och mäta detta mycket snabbt, vilket gör den användbar för onlinemätning vid papperstillverkning.
"Det är väldigt roligt att denna uppfinning nu kan komma till nytta i stor skala. Massa- och papperstillverkare kommer att kunna ha stor användning av denna nygamla teknik", säger kryllmätningens "fader" Thorulf Pettersson i en kommentar.
Fakta om kryll: Kryll består av väldigt tunna partiklar (fibriller), vilka är helt eller delvis lösgjorda från fibrerna. Dessa partiklar är ungefär hundra gånger tunnare än fibrerna. Men trots att kryllet bara utgör ungefär en procent av vikten av partiklarna i en mäld kan det bidra till hela femtio procent av den fria ytan. Denna stora yta per vikt ger en vink om kryllets betydelse för styrkeegenskaperna.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-01-27

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Övriga Övrigt Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK