...
Svensk skogsindustri vänder uppåt efter lågkonjunkturen
 

Den svenska skogsindustrin – som omfattar delbranscherna sågade trävaror, massa och pappersprodukter – växte under 2010 efter några år av lågkonjunktur. Värdet av skogsindustriexporten ökade med fyra  procent och uppgick under 2010 till 128 miljarder kronor, enligt Skogsindustrierna.
"Det är glädjande att den svenska skogsindustrin återhämtat sig under fjolåret och att vi fortsätter att utvecklas positivt över tid. Trots viss tillväxt och ett Sverige som går bra, finns den stora utmaningen på den allt tuffare globala marknaden, där vi hela tiden arbetar för att vara konkurrenskraftiga", säger Marie S Arwidson (bilden), VD för Skogsindustrierna.


Produktionen steg inom samtliga tre delbranscher, men i varierande grad. Mest ökade produktionen inom sågverken (plus sex procent) och minst inom massa (plus en knapp procent)
Pappersproduktionen steg med fyra procent till 11,4 miljoner ton. Trots ökningen var den totala pappersvolymen i fjol 650.000 ton lägre än toppåret 2006, vilket i storlek motsvarar produktionen på två stora pappersmaskiner.
Sveriges ökningstakt inom pappersproduktionen är lägre än de flesta övriga länders, vilket delvis hänger samman med att nedgången 2009 var mindre än i övriga länder.
"Produktionsökningen skulle varit drygt en procentenhet högre om inte industrin förlorat produktion och försäljning till följd av strejk och övertidsblockad i samband med avtalsrörelsen", skriver Skogsindustrierna i pressmeddelandet.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-01-28

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Förpackningsmaterial Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK