...
Lyckat initiativ av Returpack:
Svenska kommuner positiva till pantbehållare i offentlig miljö
Idén med speciella pantbehållare på offentliga platser har mottagits positivt av kommunerna.

För mindre än ett år sedan introducerade Returpack speciella pantbehållare till de svenska kommunerna i samband med en kampanj för att ytterligare öka återvinningen av pantbelagda burkar och flaskor. (Läs här) Behållarna var avsedda att placeras vid offentliga platser som parker, torg, etc. och i initialskedet testades behållarna av nio kommuner.
Nu har Returpack gjort en uppföljning på projektet och värderat utfallet. Så här långt har 26 kommuner nappat på idén med pantbehållare på offentliga platser och den positiva responsen gör att Returpack kommer att fortsätta kommunsatsningen även under 2011.


Även om vi svenskar är bland de bästa i världen på att panta, så är det fortfarande omkring 200 miljoner burkar och flaskor per år som inte återvinns. I de konsumentundersökningar, som Returpack genomfört, framgår det att många av de burkar och flaskor, som inte återvinns, är sådana som konsumeras utomhus.
"Därför beslutade vi att förenkla för dem som vill göra sig av med sin tomma burk eller PET-flaska utomhus genom att erbjuda specialanpassade pantbehållare. Sedan kan de som vill tjäna en slant samla in burkarna och flaskorna och panta dem. Det handlar om att ge och ta, samtidigt som man gör en insats för miljön", säger Katarina Lundell, marknadschef på Returpack.
Under 2010 monterades drygt 1000 pantbehållare upp i 26 kommuner runt om i landet. Malmö är en av kommunerna som valde att testa.
"Från början var vi lite skeptiska till om systemet skulle fungera. Vi trodde att det skulle bli mer jobb för vår driftorganisation, men redan efter några månader kunde vi konstatera att det fungerar utmärkt. Vi har också fått positiva reaktioner från kommuninvånarna och till sommaren kommer vi att montera upp ännu fler pantbehållare, främst i våra parker, säger Thomas Ohlsson på gatukontoret i Malmö.
Returpacks satsning på kommunsamarbete fortsätter nu under 2011 och man hoppas att fler kommuner ska prova lösningen.
"Vi har som vision att alla burkar och flaskor, som säljs, ska återvinnas. Pantbehållarna är en av många lösningar vi testar för att öka återvinningen. I grunden handlar det om att förändra attityder och beteenden, så att vi alla tar vårt miljöansvar", säger Katarina Lundell.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-02-07

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK