...
Ökat intresse för ekologiska livsmedel: ICA sålde för två miljarder kronor i fjol
Under fjolåret sålde ICA:s svenska butiker ekologiska produkter för cirka två miljarder kronor.

Intresset för ekologiska livsmedel ökar alltmer i Sverige. Exempelvis sålde de svenska ICA-butikerna ekologiska produkter från ICA Sveriges centrala sortiment för nästan två miljarder kronor under 2010, vilket var en ökning med 5,2 procent jämfört med år 2009.
"Det ekologiska sortimentet har tagit en stabil position på marknaden och den positiva utvecklingen, speciellt inom de mer nischade varukategorierna, befäster bilden av att ekologiskt är här för att stanna. Vi kommer att fortsätta att utveckla sortimentet inom både bredare och smalare kategorier", säger Maria Smith, miljöchef ICA Sverige AB.


ICA Sverige skriver i ett pressmeddelande att man i dag i sitt centrala sortiment har mer än 1.100 ekologiska produkter. Ekologiska mejeriprodukter svarar för den volymmässigt största försäljningen, vilket de gjort i flera år. Under senare tid har dock flertalet andra varor påvisat en positiv försäljningsutveckling, däribland snacks, teer och gryner. Inom ett antal segment där utbudet har breddats, till exempel barnmat och färska kryddor, är ökningen påfallande stark.
ICA:s egna ekologiska sortiment har tagits väl emot av kunderna och har plockat marknadsandelar från övrigt ekologiskt sortiment. ICA-butikerna köper större delen av sitt sortiment från ICA Sverige AB, men även av andra, bland annat lokala leverantörer.
Av de ekologiska produkter som ökat mest i ICA:s butiker under 2010 kan nämnas färska kryddor, som ökat med hela 230 procent, teer, som ökat med 60 procent och barnmat, som ökade försäljningen med 47 procent.
De volymmässigt fem största ekologiska produktgrupperna hos ICA Sverige är: mjölk, fil och naturell yoghurt, ägg, kaffe samt barnmat.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-02-09

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Livsmedel Marknad Övriga Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK