...
Automatisk kassadisk som inte behöver EAN-kod
Svenska ITAB Shop Concept lanserar världens första helautomatiska kassadisk. Bilden visar dock inte den nya disken EasyFlow utan företagets automatiska utcheckningsdisk TwinFlow.

Jönköpingsbaserade företaget ITAB Shop Concept AB, som är en ledande tillverkare av bland annat kassadiskar, lanserar vad man säger är världens första helautomatiska kassadisk. Den nya disken, som kallas EasyFlow, bygger på en ny teknik, som är en unik kombination av sex olika registreringsmetoder, vilket gör att en butiks produkter kan registreras automatisk utan användande av EAN-kod (streckkod)!
Kassadisken EasyFlow, som kommer att lanseras på den stora butiks- och butiksinredningsmässan EuroShop i Düsseldorf 28 februari till 2 mars, bedöms kunna innebära stora besparingar för detaljhandeln.


Den helautomatiska EasyFlow, som ITAB utvecklat tillsammans ett icke namngivet, men ledande, universitet i Europa, identifierar varor och produkter med en precision över 99 procent utan att behöva läsa av en streckkod. Tekniken och identifieringsmetoden, som är patenterat av ITAB, bygger på en kombination av bildbehandling, vikt, objektsensorer, två typer av spektroskopi samt vid behov streckkodsläsare. De olika metoderna för att registrera information behandlas och omvandlas till nio olika klassificerare, där varje enskild klassificerare har en unik optimerad algoritm för identifiering av varje vara. Hela identifieringsprocessen tar mindre än en sekund.
ITAB skriver i en pressrelease att EasyFlow, som har genomgått omfattande praktiska tester i fabriksmiljö, har den unika funktionen att kunna identifiera streckkodslösa varor som frukt och grönt samt ange pris och vikt vid identifieringsprocessen. Systemet, som kan eliminera behovet av vågbaserade självscanningssystem ute vid butikernas frukt- och gröntavdelningar, kan till och med identifiera olika äpplesorter, etc.!
Vid kassadisken lägger kunden upp sina varor på bandet varefter EasyFlow identifierar varan och informerar både sig själv och kunden (via en display) om produktens vikt och pris. Eftersom EasyFlow är kompatibel med marknadens Point-of-Sale-system (POS) kan sedan en direkt koppling ske till kassapparat, korthantering, kvittoskrivning, etc.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-02-11

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Etikett/Märkning Livsmedel Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK