...
Vinstgivande M-real investerar ytterligare för ökad kapacitet av livsmedelskartong
M-real har vänt från förlust till vinst och investerar nu ytterligare i kartongtillverkningen vid bruken i Äänekoski och Kyröskoski (bilden).

Finska pappers- och förpackningskoncernen M-reals rörelseresultat för år 2010 blev ett plus på 173 miljoner euro vilket ska jämföras med resultatet för år 2009 som v isade ett minus på 150 miljoner euro. Resultatförbättringen på 323 miljoner euro (cirka 3 miljarder kronor) kommer efter några år av ekonomiska problem och förlustsiffror för koncernen.
I samband med bokslutsredovisningen meddelar M-real också att man planerar att investera 30 miljoner euro för att öka falskartongkapaciteten vid bruken Äänekoski och Kyröskoski med sammanlagt 70.000 ton om året.


"Efterfrågan på kartong är fortsatt mycket stor och vi ökar därför vår kapacitet för att kunna producera mer förpackningskartong, framförallt till livsmedelsindustrin. Vi förväntar oss också att ökade kartongpriser ska bidra till ytterligare förbättrad lönsamhet för M-real under första kvartalet i år", säger koncernchefen och VD:n Mikko Helander i en kommentar till bokslutet och investeringsplanerna.
Uppgraderingen i Kyröskoski beräknas vara genomförd sent under år 2011 och under våren 2012 i Äänekoski. Efter investeringarna beräknas Äänekoskis årskapacitet öka till 240.000 ton och Kyröskoskis till 190.000 ton. De utökade kartongvolymerna förväntas i sin helhet användas till livsmedelsförpackningar.
"Efterfrågan på vår ekologiska färskfiberkartong för användande i livsmedelsförpackningar har växt snabbare än förväntat och den tidigare beslutade utbyggnaden av Simpele-brukets kapacitet, som ska genomföras under våren 2011, kommer inte att vara tillräcklig. Därför väljer vi att bygga bort flaskhalsar vid alla våra kartongmaskiner för att kunna fortsätta den lönsamma tillväxten inom vår kartongverksamhet", säger Mikko Helander.
Personalmässigt innebär investeringsåtgärderna att jobben för ett tiotal av de 130 anställda vid bruket i Äänekoski berörs, medan inga anställda mister jobben i Kyröskoski. Förhandlingar med de fackliga representanterna i Äänekoski ska inledas den 18 februari, enligt M-reals pressmeddelande.
De nu aviserade investeringarna plus tidigare aviserade investeringar i Äänekoski och Kyröskoski samt den vid bruket i Simpele gör att M-real, när samtliga investeringsåtgärder är genomförda 2012, kommer att ha en årlig falskartongkapacitet på 935.000 ton


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-02-11

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Förpackningsmaterial Kartong Kartong Livsmedel

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK