...
Billerud redovisar starkt bokslutsresultat för 2010
Per Lindberg – nöjd koncernchef hos Billerud.

Billerud visar upp starka siffror i bokslutsrapporten för fjärde kvartalet och helåret 2010. Nettoomsättningen under 2010 ökade med 14 procent jämfört med 2009 och slutade på 8,828 miljarder kronor. Rörelseresultatet för 2010 blev 1,037 miljarder kronor, vilket är motsvarar en marginal på 12 procent och en ökning från 2009 med mer än 700 miljoner kronor.
"Jag är glad, nöjd och imponerad över den utveckling vi har haft under 2010. Efterfrågan på våra produkter ökade mycket starkt under året och vi upplever att det vi fokuserat på har gett resultat", säger VD och koncernchef Per Lindberg i en kommentar.


Även för fjärde kvartalert i fjol visar Billeruds siffror på uppgång. Nettoomsättningen ökade med 28 miljoner jämfört med motsvarande period året innan och slutade på 2,279 miljarder kronor. Rörelseresultatet för perioden blev 326 miljoner kronor, vilket var en ökning med 18 procent, som främst är hänförlig till förbättrade priser och förbättrad produktionseffektivitet, enligt bokslutsrapporten.
I rapporten skriver Billerud också att inför 2011 är orderläget fortsatt gott eller mycket gott inom de flesta av Billeruds förpackningspappersområden, vilket ger förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom Billeruds segment för förpackningspapper och förpackningspapperslösningar.
Goda utsikter finns för ytterligare prisökningar i lokal valuta för förpackningspapper, vilket kan motverka negativa valutaeffekter av en svagare euro mot den svenska kronan. När det gäller Billeruds affärsområde Market Pulp förväntas dock en svagare US-dollar ge minskad rörelsemarginal.
"2010 är ett år vi kan titta tillbaka på och se att vi framgångsrikt brutit ny terräng. Det är extra glädjande eftersom vårt tillvägagångssätt bryter mot en spridd föreställning i branschen att storskalighet är nyckeln till framgång. Jag tror istället att det som förklarar framgång är en stark fokusering på ett område – i vårt fall valda förpackningssegment – och att ligga först i utveckling av material och lösningar. Jag är övertygad om att Billerud har en stark utgångspunkt i att kunna erbjuda produkter som har miljömässig hållbarhet som fundamental egenskap. Vi ska fortsätta att utveckla vårt erbjudande med alternativ till traditionell plast i förpackningar och ser tydliga tecken på att våra kunder och omvärlden uppskattar den väg Billerud har slagit in på. Vi tar med tillförsikt oss an 2011 och ser goda möjligheter att fortsätta utveckla Billerud och skapa aktieägarvärde utifrån vår stärkta position", säger Per Lindberg.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-02-15

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Förpackningsmaterial Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK