...
Ökad efterfrågan på kartong lyfte Korsnäs vinst med 9 %
 

Skogs- och papperskoncernen Korsnäs gjorde en vinst i fjol på 926 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med år 2009 med nio procent.
Efterfrågan på koncernens kartongkvaliteter för förpackningar var god under året och leveranserna av förpackningskartong ökade med 12 procent under 2010, jämfört med året innan.
"Extra glädjande är att exporten av förpackningskartong till Kina går bra", säger koncernchefen och VD:n Christer Simrén (bilden) till Nerikes Allahanda.


Under år 2011 räknar Korsnäs ledning med att man ska kunna fortsätta att satsa offensivt. Man räknar med investeringar på mellan 700 och 750 miljoner kronor.
Vid kartongbruket i Frövi ska man göra kvalitets- och kapacitetshöjande investeringar och bland annat installera en ny arkmaskin för 30 miljoner kronor, som ska tas i bruk den 1 oktober. Investeringar för att bygga bort flaskhalsar i massabruket i Frövi ska också göras.
Det för dagen enda större orosmolnet på himlen för Korsnäs är den allt starkare svenska kronan. En stark kronkurs gentemot de stora utländska valutorna som euro och dollar urholkar marginalerna för såväl Korsnäs som för hela exportindustrin.
"Ju starkare krona, desto mindre betalt får vi, eftersom vi säljer nästan allt i utländsk valuta", säger Christer Simrén till NA.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-02-21

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Förpackningsmaterial Kartong

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK