...
Axfood satsar stort på återvinning
Åsa Domeij, f.d. språkrör för Miljöpartiet, är chef för miljö och socialt ansvar hos Axfood. Här föregår hon med gott exempel i koncernens återvinningssatsning.
Stora mängder förpackningsplast blir till avfall hos Axfood. Nu ska allt avfallet tas om hand och återvinnas.

Detaljhandelskoncernen Axfood, med butikskedjorna Hemköp, Willys och PrisXtra, satsar nu extra på återvinning av förpackningar och biologiskt avfall från sina butiker. Axfood har slutit avtal med återvinningsföretagen Hans Andersson Recycling, Ragn-Sells och Stena, vilka tillsammans kommer att ta hand om hanteringen av alla typer av avfall från Axfoods butiker i hela landet.
"Vi kommer i fortsättningen att se avfallet som en resurs", säger Anders Strålman, VD och koncernchef för Axfood.


Axfoods butiker hanterar stora flöden av material och livsmedel. Hanteringen genererar avfall av olika slag, som biologiskt avfall, plast, wellpapp, kartong, metall, mm.
"Det finns stora fördelar, både när det gäller miljö och ekonomi, att hantera dessa flöden rationellt. Stora delar av avfallet kan återvinnas, vilket innebär att avfallet har ett marknadsvärde som råvara", skriver företaget i ett pressmeddelande.
Det som krävs är att butikerna sorterar avfallet rätt och att det finns ett system för att transportera de olika fraktionerna till rätt plats. Det är det Axfood och de tre avfallsleverantörerna kommer att göra nu. Allt avfall, som uppkommer i butikerna, ska sorteras noggrant i olika fraktioner, varefter det samlas in och transporteras för återvinning till plastfabriker, pappersbruk, metallindustri eller biogasanläggningar.
Plast och wellpapp är de avfallstyper, som det är lättast att sälja som råvara. Det biologiska avfallet kan bli biogas, under förutsättning att det finns anläggningar som kan ta emot avfallet i respektive kommun.
"I en del kommuner är anläggningarna på plats, så att matavfallet kan bli biogas. Men alltför många kommuner ligger tyvärr efter när det gäller utbyggnaden av biogasanläggningar. Det skapar problem för oss. Det är inte försvarbart med långa transporter av avfallet, det ska tas om hand lokalt", säger Anders Strålman.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-02-22

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK