...
Cloetta stäms på 11,3 miljoner för teckningar på förpackningar
Omstridd förpackning...

Godisbolaget Cloetta har stämts på 11,3 miljoner kronor för upphovsrättsintrång av illustratören Magnus Olsson, som hävdar att Cloettas dotterbolag Karamellpojkarna AB i Alingsås under cirka 15 års tid utan vederbörliga rättigheter eller ersättningar har använt hans teckningar som illustrationer på företagets display- och dispenserförpackningar med fruktklubbor.
Cloetta, som inte kände till tvisten, när man år 2007 köpte Karamellpojkarna, har erbjudit illustratören en ersättning med 250.000 kronor plus advokatkostnader, men denne vidhåller sitt krav och målet kommer nu att komma upp till förberedande behandling i tingsrätten.


Hela konflikten går tillbaka till mitten av 90-talet, då en numera nedlagd reklambyrå köpte några svartvita illustrationer av tecknaren Magnus Olsson. Reklambyrån ska sedan ha färglagt teckningarna och sålt dem till den dåvarande ledningen för Karamellpojkarna, som bland annat använde dem på förpackningarna till sina fruktklubbor.
Den nu pågående tvisten ställdes på sin spets år 2009, då Magnus Olsson först krävde Karamellpojkarnas nya ägare Cloetta på 250.000 kronor i ersättning för sina teckningar och kort därefter stämde Cloetta på 11,3 miljoner kronor.
I ett meddelande på sin hemsida skriver Cloetta bland annat följande i en kommentar till tvisten:
"Cloetta köpte Karamellpojkarna AB 2007 och hade ingen information om någon ouppklarad tvist vid den tidpunkten. Efter brevet med krav från Magnus Olsson 2009 undersökte Karamellpojkarnas nya ledning vad som hänt och det framkom då att Karamellpojkarna under perioden 1993 – 1995 gett en lokal reklambyrå, Reklambolaget AB, i uppdrag att ta fram illustrationer för vissa av sina produkter. Reklambolaget gav Magnus Olsson uppdrag att ta fram vissa illustrationer. Karamellpojkarna beställde designarbete av reklambyrån – vem eller vilka som i sin tur levererat underlag till reklambyrån och hur detta samarbete/avtal var formulerat låg utanför Karamellpojkarnas kännedom. 
Det framkom också att Magnus Olsson 2005, när illustrationerna använts i tio år, haft kontakt med Karamellpojkarna med krav på ersättning på 36.000:-.  Dåvarande ledning för Karamellpojkarna bad Magnus Olsson att återkomma med dokumentation, som stöd för hans krav, eftersom man inte kände till vare sig Magnus Olsson eller hans insats.
Magnus Olsson återkom inte till Karamellpojkarna förrän efter fyra år, år 2009. Då hade Cloetta kommit in som nya ägare. Vår reaktion var att ifrågasätta kravet på ersättning, som då hade ökat till 250.000 kr, eftersom vi då inte hade någon som helst information om ärendet. Bara ett par månader senare inkom Magnus Olsson, via sitt juridiska ombud, med en stämningsansökan och krav på 11.300.000kr
."
Pierre Carmefeldt, VD på Karamellpojkarna, säger till Dagens Media att han beklagar konflikten med illustratören Magnus Olsson, men att han inte anser att bolaget gjort något fel.
"När vi fick fram information i ärendet och för att undvika dyrbara juristkostnader valde vi att försöka hitta en lösning, trots att Magnus Olsson, enligt vår uppfattning, saknar fog för sina krav på ersättning från Karamellpojkarna. Magnus Olsson har under 2010 erbjudits 250.000 kronor samt ersättning för juridiska kostnader, en ersättning som vida överstiger hans ursprungliga krav från 2005. Det erbjudandet har han tackat nej till", skriver Pierre Carmefeldt, på Cloettas hemsida.
Magnus Olssons juridiska ombud, advokat Jarmo Kääriäinen, anser inte att kravet på ersättning är orimligt.
"Ersättningen är en uppskattning utifrån Karamellpojkarnas årsomsättning. De har sålt otroligt mycket fruktklubbor. Men för att göra en riktig bedömning måste vi få bekräftat hur mycket de har sålt och den informationen vägrar de att lämna ut", säger han till Dagens Media.
Karamellpojkarna har nu plockat bort Magnus Olssons illustrationer från de aktuella förpackningarna.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-02-24

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK