...
Larmrapport oroar livsmedelsindustrin:
Förpackningar av återvunnen kartong kan läcka hälsofarliga mineraloljor!
Rapporten om mineraloljor i livsmedelsförpackningar av återvunnen kartong har skapat oro hos stora varumärken som Weetabix, Kellogg´s och Jordans.

Livsmedelsförpackningar i kartong, tillverkade av återvunna fiber, kan vara hälsofarliga på grund av att tryckfärg från tidningar och andra publikationer finns bland fibrerna. Tryckfärgen innehåller nämligen hälsofarliga mineraloljor, vilka kan läcka från kartongen och migrera in i livsmedlet, även om det finns en skyddande innerpåse!
Flera stora livsmedelproducenter, bland annat varumärken som Weetabix, Kellogg´s och Jordans, tycks oroade av larmet, som kommer via en schweizisk studie, och har redan börjat förändra sina förpackningskoncept.


Det är brittiska BBC News och nyhetssajten FoodProductionDaily, som i dagarna har rapporterat om riskerna med återvunna kartongfiber och hänvisar till en schweizisk forskarstudie, där man undersökt hur returfiber, innehållande rester av tryckfärg och andra kemikalier från tidningsproduktion, kan avge skadliga mineraloljor.
Forskningsstudien, som utfördes av doktor Koni Grub på ett statligt laboratorium för livsmedelssäkerhet i Zürich, visade bland annat att 75 procent av 119 undersökta livsmedelsprodukter från en tysk stormarknad, förpackade i kartongförpackningar med återvunna fibrer, innehöll hälsovådliga mineraloljor. De flesta av de undersökta produkterna översteg EU:s gränsvärden, som är på 0,6 milligram per kilo. Många produkter överskred gränsvärdet med mer än 10 gånger och doktor Grub säger i sin studie att produkter, som finns kvar länge på butikshyllorna, troligen kan komma upp i mineraloljemängder, som är 100 gånger högre än gränsvärdet.
Den schweiziska studien visade också att mineraloljorna migrerar över till livsmedlet även om kartongförpackningen är försedd med en skyddande innerpåse.
Långvarig exponering för mineraloljor har kopplats till kroniska inflammationer i olika inre organ hos människor och även till cancer.
"Personer som äter en balanserad och varierad kost anses dock inte vara i riskzonen" säger doktor Grub.
Men trots det lugnande utlåtandet från den schweiziske forskaren har studien orsakat stor oro bland livsmedelsproducenterna och flera har redan börjar ändra sina förpackningskoncept.
"Vi arbetar med våra leverantörer för att ta fram nya förpackningar, som kommer att innehålla betydligt lägre halter av mineralolja. Vi tittar också på alternativa lösningar för innerpåsar till våra kartongförpackningar med frukostprodukter", säger en representant för Kellogg´s till BBC News.
Även livsmedelsproducenten Weetabix, som också tillverkar flingor och andra frukostprodukter, arbetar aktivt med att förändra sina kartongförpackningar.
"Av miljöskäl använder vi 100 procent återvunnen kartong i våra förpackningar, men vi kommer nu att tillsammans med vår förpackningsleverantör försöka hitta återvunna alternativ, som inte innehåller tryckfärgskontaminerade fiber från tidningar", säger man från Weetabix.
Ungefär samma inställning har man hos Jordans, som också producerar frukostflingor och andra spannmålsprodukter.
"Den schweiziska studien är relativt ny och ännu inte säkerställd, och vi kommer inte att ändra vår förpackningspolicy enbart därför, men vi kommer ändå att diskuterar med våra förpackningsleverantörer om de kan leverera kartong av återvunnet material, som inte innehåller returfiber från tidningar", säger Jordans representant till FoodProductionDaily.com
Den brittiska livsmedelsorganisationen FSA (Food Standards Agency) säger i en kommentar att den schweiziska forskningen är intressant men ofullständig.
"Det finns i dagsläget inga konkreta uppgifter, som tyder på att förekomsten av mineraloljor i livsmedelförpackningar av återvunnen kartong äventyrar livsmedelssäkerheten, men vi ska fortsätta att granska bevisen på detta område och agera för att skydda konsumenterna om bevisen visar att det är nödvändigt", säger FSA:s talesman.
Även inom EU har man noterat den schweiziska larmrapporten och ett uttalande i frågan från EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet väntas komma senare i år.
Också förpackningsmaterialproducenterna har reagerat med oro på den schweiziska studien. Organisationen CEPI (The Confederation of European Paper Industries) säger till exempel i ett uttalande att åtgärder redan vidtagits för att ta upp frågan och att branschen ser på problemet med allvar.
"Pappers- och kartongsektorerna inom CEPI undersöker vilka möjligheter det finns att fasa ut material som innehåller mineraloljor", säger CEPI:s VD Teresa Presas till FoodProductionDaily.com
Hur de stora livsmedelsjättarna som exempelvis Nestlé och Unilever kommer att reagera, om det visar sig att livsmedelsförpackningar av återvunnen kartong kan vara hälsovådliga, är svårt att sia om i dagsläget. Enligt uppgifter till packnyheter.se har Nestlé det senaste året alltmer gått över till att använda endast nyfiber i sina kartongförpackningar, medan Unilever å sin sida har som ett uttalat miljömål att man bara ska ha återvunnet material i sina förpackningar år 2020...
Ett annat problem är att det de facto redan i dag råder viss brist på jungfrulig fiber till kartongproduktion – om de stora förpackningsanvändare på kort tid skulle bestämma sig för att överge kartongförpackningar av återvunnen fiber och endast använda nyfiber skulle detta följaktligen stöta på stora problem!


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-03-09

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Kartong Livsmedel Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK