...
Stora Aluminiumpriset till Returpack
Från utdelningen av Stora Aluminiumpriset: fr.v.: Fredrik Pettersson, ordförande i Aluminiumriket Sverige, Minoo Akhtarzand, landshövding i Jönköping och Pelle Hjalmarsson, VD Returpack AB.

Returpack AB har tilldelats Stora Aluminiumpriset 2010 av intresseorganisationen Aluminiumriket Sverige, som i sin motivering bland annat framnför att Returpack är en föregångare när det gäller pantsystem av burkar och flaskor.
"Returpacks system har rönt stort internationellt intresse och bidragit till de fina återvinningstal som Sverige har jämfört med andra länder", skriver Aluminiumriket Sverige.
"Vi är naturligtvis stolta över utmärkelsen och det känns extra bra att vi fick priset just nu, eftersom vi under förra året inledde ett stort arbete för att öka återvinningen av burkar och flaskor ytterligare", säger Pelle Hjalmarsson, VD på Returpack.


I år var det åttonde gången som Stora Alumini8mpriset delades ut. Priset ska enligt statuterna tilldelas person eller företag som utför goda insatser inom något av områdena design, miljö, entreprenörskap eller forskning och utveckling.
"När styrelsen bedömt alla som nominerats till aluminiumpriset har man speciellt tagit fasta på Returpacks långsiktiga arbete, att ständigt utveckla systemen, att hitta nya vägar för att öka återvinningsgraden och för att entusiasmera svenska folket - att panta är bra för miljön", säger Håkan Jalling, VD i Aluminiumriket Sverige.
Sverige är ett av de bästa länderna i världen, när det gäller pantning av aluminiumburkar. I snitt återvinns nio av tio burkar och miljövinsten, när det gäller återvinning av aluminiumburkar, är mycket stor.
"Att öka andelen burkar som återvinns är rena miljövinster, man sparar hela 95 procent av ursprungsenergin som går åt att tillverka en helt ny burk. Dessutom har aluminiumemballage låg vikt i förhållande till innehållet, vilket sparar energi i alla transportled", säger Håkan Jalling.
Aluminiumriket Sveriges motivering till att ge Returpack AB Stora Aluminiumpriset 2010 lyder så här i sin helhet:
"Långt innan återvinning var ett begrepp i var mans mun byggdes ett system upp, som har rönt internationellt intresse och stått förebild för andra. Långt innan många andra länder i världen påbörjade sin resa hade Sverige redan lyckats återvinna de största volymerna och förbättra denna nivå år efter år. Långt innan de flesta visste att aluminium har ett restvärde sattes ett pris på förpackningen. Styrelsen i Aluminiumriket Sverige ger med glädje Stora Aluminiumpriset 2010 till Returpack AB för ett mångårigt och engagerat arbete att lära svenska folket att panta mera burkar i aluminium."


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-03-17

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Metall Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK