...
Multivac först med ny förpackningslösning

Multivac har utvecklat ett koncept där utrustning till högtrycksbehandling av livsmedel i helautomatiska förpackningslinjer integreras i linjen. Därmed är man den första leverantören av förpackningslinjer som kan erbjuda denna förpackningslösning.

Det finns en tydlig trend mot att konsumenterna vill ha produkter fria från tillsatser samtidigt som regelverket för hantering av livsmedel blir strängare. Högtrycksbehandling av livsmedel blir därför allt viktigare. Genom att utsätta livsmedlet för tryck upp till 6 000 bar i en autoklav, det vill säga en gastät tryckbehållare, kan mikroorganismer som listeria och salmonella oskadliggöras. Processen är helt tillförlitlig och eftersom den sker i rumstemperatur kan också värmekänsliga produkter behandlas. Hållbarhetstiden förlängs med upp till fyra gånger utan att smaken och det ursprungliga näringsvärdet påverkas nämnvärt.
Helhetskoncept
Hittills har högtrycksbehandling skett i en separat, manuellt hanterad process i tillverkningen vilket varit dyrt och ineffektivt. Genom att integrera processen i förpackningslinjen blir effektiviteten radikalt högre. Tekniken har utvecklats tillsammans med Thyssen Krupps dotterbolag Uhde High Pressure Technologies. Multivac erbjuder även ett koncept som gör processen lämpligt även för MAP-förpackningar.
Högsta möjliga kapacitet
Med Multivacs integrationslösning kan förpackningar med färdig mat automatiskt laddas in i den patentsökta transportbehållaren och efter högtrycksbehandlingen automatiskt lossas, torkas, etiketteras om så krävs, för att slutligen packas i kartongförpackningar.
"På detta sätt kan vi för första gången behandla storskalig produktion med industriella volymer helt automatiskt i en praktiskt taget kontinuerlig drift”, säger Tobias Richter, Product Manager i Systems Business Group och ansvarig för högtrycksutrustning på Multivac.
För att uppnå maximal kapacitet måste det tillgängliga utrymmet i autoklaven användas på ett så intelligent sätt som möjligt.
"Eftersom högtrycksutrustning är rund för en optimerad tryckfördelning, måste lastningsmönstret anpassas till det", säger Richter. Med en optimerad förpackningsform är det möjligt att hantera 2-4 ton livsmedel per timme i vår högtrycksutrustning”.
För att maximera kundnyttan finns testanläggningar tillgängliga för provkörningar och ett brett utbud av rådgivningstjänster.
Högtrycksbehandling för MAP-förpackningar
Multivac behärskar även processen för MAP-förpackningar. I samarbete med Uhde Technologies har man optimerat HPP-enheten så att trycket i autoklaven sänks på ett kontrollerat sätt.
"Med hjälp av fasthållande vridmoment har vi skapat korta pauser då polymeren kan regenerera. På detta sätt belastas förpackningsmaterialet betydligt mindre och bibehåller sin funktion även efter högtrycksbehandlingen”, säger Tobias Richter. Patentansökning för processen är inlämnad.
Tekniken kommer att demonstreras i Multivacs monter på interpack i Düsseldorf.


Bo Wallteg

Editor-in-chief & Publisher
BO WALLTEG
bo@packnews.com

Publicerad: 2011-03-17

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Förpackningsmaskiner Maskin och Utrustning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK