...
I katastrofernas spår:
Japans pappersindustri hårt drabbad
Hamnstaden Hachinohe i i Aomori-prefekturen drabbades hårt av tsunamin och Mitsubishi Paper Mills pappersbruk i staden var en av de många industrier som översvämmades och slogs ut.

Konsekvenserna av den svåra natur- och kärnkraftskatastrofen i Japan går förstås ännu inte att överblicka. Det står dock klart att förutom de tragiska förlusterna i människoliv och de hälsofarliga effekterna av strålning har även stora delar av den japanska industrin drabbats direkt eller indirekt av katastroferna.
Bland de industribranscher, som drabbats, finns även den japanska pappers- och massaindustrin, där flera stora pappersbruk slagits ut eller tvingats stänga ner produktionen. Förpackningsmagasinet Packaging Digest gjorde strax efter skalvet och tsunamin en sammanställning över vilka effekter som naturkatastrofen hittills åsamkat pappersindustrin. Den sammanställningen kan du läsa här:


Både jordskalvet och tsunamin, som drabbade Japan den 11 mars, har allvarligt skadat flera massa- och pappersbruk i regionen, skriver Packaging Digest, och dessutom slog tsunamin ut flera viktiga hamnar, som bland annat används för flisimport från Nordamerika, Sydafrika och Australien till pappersbruk över hela Japan. Många japanska pappersbruk föredrar att tillverka sin egen pappersmassa "in-house" – det ger bättre kvalitetskontroll och dessutom är priserna för träflis inte lika instabila som priserna på avsalumassa. De utslagna hamnarna påverkar därför naturligtvis dessa pappersbruk i hög utsträckning och skogs- och pappersanalysbyrån RISI säger till Packaging Digest att effekterna av tsunamin kommer att få negativa följder för hela den japanska massa- och pappersindustrins råvaruupphandling under lång tid.
Följande pappersbruk har enligt Packaging Digest drabbats av följderna av de japanska katastroferna:
Mitsubishi Paper Mills flaggskepp bruket Hachinohe i Aomori-prefekturen drabbas hårt att tsunamin. Minst sex anställda skadades när hela första våningsplanet i fabriken översvämmades. Mitsubishi Paper Mills har ännu inte helt kunnat överblicka skadorna vid bruket, men produktionen ligger helt nere.
Hachinohe-bruket, som är ett integrerat massa- och pappersbruk, har en produktionskapacitet på 585.000 årston blekt kraftmassa, cirka 849.000 årston tryck- och skrivpapper samt 59.000 årston blekt solidkartong.
Mitsubishi Paper Mills har också rapporterat att en del jordbävningsdrabbade konverteringsanläggningar längre inåt land har tvingats stänga.
Nippon Paper Group (NPG) meddelar att produktionen vid två av deras bruk i Miyagi-prefekturen – Ishinomaki och Iwanuma – ligger helt nere. Skadorna på personal var minimala, men desto större på byggnader och utrustning. Hela Ishinomaki-bruket översvämmades och dränktes i gyttja från tsunamin och hela brukets produktionslager förstördes. Vid Iwanuma-bruket förstördes halva produktlagret samtidigt som bruksbyggnaderna fick skador.
Vid Ishinomaki produceras normalt bland annat 643.000 årston av olika typer av pappersmassa och nästan 1,1 miljoner årston grafiskt- och specialpapper. Iwanuma-bruket tillverkar bland annat 420.000 årston CTMP-massa samt 520.000 årston tidningspapper och 120.000 årston obestruket träfritt papper.
I Fukushima-prefekturen tvingades NPG:s pappersbruk Nakoso att stoppa produktionen på grund av skador på fabriken och produktionslagret.
NPG:s bruk Fuji, som bland annat tillverkar förpackningspapper samt massa från återvunnen fiber, har haft produktionsstörningar till följd av skalvet, men företaget räknar med att kunna återuppta full drift inom kort. NPG:s olika pappersbruk i Hokkaido-prefekturen, vilka är belägna relativt nära jordskalvets epicentrum, sägs dock ha klarat sig oskadda och utan driftstörningar.
NPG säger till RISI att man är mycket oroade över hur tillgången på råvaror i form av träflis ska klaras. Företaget uppger att man bland annat förlorat hela lagret av importerad flis, som fanns i den tsunamidrabbade hamnstaden Sendai.
Längre norrut längs den tsunamidrabbade kustremsan skadades även bruket Akita, som bland annat tillverkar 400.000 årston av wellpappråvaran kraft linerboard. Produktionen vid bruket, som tillhör NPG:s dotterbolag Nippon Daishowa Paperboard, har stoppats, men inga uppgifter om skadornas omfattning har lämnats.
Hos papperskoncernen Oji Paper har produktionen stoppats vid företagets bruk Nikko i Tochigi-prefekturen på grund av skador i samband med jordskalvet. Bolaget har inte uppgett, när man räknar med att driften vid bruket, som bland annat tillverkar kartong och wellråvara, kan återupptas. Oji Paper meddelar även att driften vid fyra av företaget konverteringsanläggningar i de drabbade nordöstra delarna för tillfället ligger nere och att man håller på att utvärdera vilka skador enheterna fått.
Slutligen meddelar Hokuetsu Kishu Paper att deras kartongbruk Hitachinaka i Ibaraki-prefekturen tvingats stoppa driften på grund av naturkatastroferna. Företaget har inte gett några detaljerade uppgifter om skadorna på bruket, men uppger att 30 procent av lagret gått förlorat.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-03-17

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK