...
SAG och Robotdalen samarbetar kring innovationer och nya produkter

För att fånga upp innovationer och forskningsresultat och omsätta idéer till nya produkter har Svenska Automationsgruppen (SAG) och Robotdalen etablerat ett samarbete som bygger på informationsutbyte och samverkan mellan organisationernas medlemsföretag, näringsliv, akademi och samhälle. Det skriver SAG i ett pressmeddelande.
"Genom samarbetet med Robotdalen stärker vi vårt nätverk och får en naturlig partner inom Innovation och Akademi. Vi får också en tydligare och mer aktiv kontaktyta till forskare och studenter inom universitet och högskolor vilket är viktigt för framtida utveckling och kompetensförsörjning hos våra medlemmar", säger Ove Leichsenring, ABB Robotics och medlem i SAG:s styrelse.


Tillverkningsindustrins konkurrensförmåga blir allt mer beroende av flexibel, resurseffektiv och miljöriktig produktion. Samtidigt krävs innovationsförmåga, ny kunskap och entreprenörskap för att utveckla och producera nya produkter som kan ge konkurrenskraft på den globala marknaden.
SAG:s globala nätverk med ledande leverantörer av komponenter, delsystem och lösningar i kombination med Robotdalens erfarenhet att föra samman leverantörer, kunder och användare, entreprenörer, forskare, finansiärer och andra aktörer formar en stark allians där Robotdalen blir en ”Innovation Driver” åt SAG genom att:
• Fånga upp nya innovativa idéer inom robotik och automation
• Analysera utvecklingsbehov och säkerställa och fullfölja kommersialisering
• Genomföra förstudier som öppnar upp för investeringar i Sverige och andra länder
• Genomföra pilotinstallationer som öppnar upp för investeringar i nya applikationer
• Driva utvecklingen att omsätta idéer till realisering och kommersialisering av nya produkter
• Bidra med nya affärsmöjligheter till Svenska Automationsgruppens medlemmar
"Robotdalens styrka är förmågan att ta nya idéer, innovationer och forskning inom robotik och automation hela vägen från idé till kommersialiserad produkt med slutanvändarens behov i fokus", säger Erik Lundqvist, chef för Robotdalen.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-03-28

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Köp/Försäljning/Samgående Maskin och Utrustning Övriga Övrigt Robotteknik

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK