...
Iggesund investerar 1,1 miljarder för att göra Workington fritt från fossila koldioxidutsläpp
Bruket i Workington blir fritt från fossila koldioxidutsläpp genom en investering på 1,1 miljarder kronor.

Iggesund Paperboard investerar kraftigt för att helt eliminera de fossila koldioxidutsläppen från företagets kartongfabrik i Workington, England. Det skriver företaget i en pressrelease.
Styrelsen för Holmen, den skogsindustrigrupp där Iggesund ingår, har sagt ja till sammanlagt 1,1 miljarder kronor för en omläggning av Workington-anläggningens energiförsörjning från fossil naturgas till biobränslen.


Investeringen i Workington innebär att Iggesund Paperboard går samma väg med det engelska bruket, som man gjort med svenska Iggesunds Bruk, där man i 2010 påbörjade en investering på 2,3 miljarder kronor i en ny sodapanna, som ska göra det möjligt att driva produktionen i Iggesund enbart med biobränslen och göra bruket självförsörjande på elektricitet.."
"Våra två kartongfabriker kommer att ha en unik ställning på marknaden. Vare sig man vill ha Solid Bleached Board, som den Invercote vi tillverkar i Sverige, eller Incada, den falskartong vi tillverkar i England, kan vi erbjuda världsklass, när det gäller låga fossila koldioxidutsläpp", säger Björn Kvick, VD för Iggesund Paperboard.
Den planerade biobränsleanläggningen i Workington dimensioneras för en termisk effekt på 150 MW och den kommer att kunna svara för fabrikens hela energibehov, både i form av elektricitet och av termisk energi i form av ånga.
"Den här investeringen visar med all önskvärd tydlighet på vår ambition att utveckla kartongproduktionen i Workington", säger Ola Schultz-Eklund, platschef i Workington och drivande kraft i arbetet med att förnya Workington-fabrikens energiförsörjning.
Under en dryg tioårsperiod har Iggesund tidigare investerat nära 100 miljoner pund på att utveckla kartongtillverkningen i Workington
"Det senaste året har vi till exempel investerat 37 miljoner kronor i en ombyggnad av raffinörerna i massabruket i Workington. Det ger oss en sänkning av elförbrukningen med 13 procent, men kanske ännu viktigare: det ger förutsättningar att höja kvaliteten på Incada ytterligare", betonar Ola Schultz-Eklund.
Fabriken i Workington tillverkar årligen 200.000 ton av falskartongen Incada, och sysselsätter drygt 400 personer.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-04-05

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK