...
Korsnäs först med EPD-deklaration
Korsnäs kartongprodukter förses nu med EPD-deklarationer, som redovisar de olika produkternas totala miljöpåverkan.

Svenska Korsnäs blir det första bolaget inom skogsindustrin som kommer att förse sina produkter så kallad EPD-deklaration ((Environmental Product Declaration), enligt ett pressmeddelande.
Det internationella EPD-systemet sätter standarder för metodikerna att mäta, sammanställa och presentera uppgifterna för en produkts miljöprestanda och en EPD-deklaration är ett dokument, som innehåller en fullständig redovisning av en produkts miljöpåverkan baserad på en livscykelanalys enligt ISO 14044.
"Idag måste alla varumärken relatera till miljöfrågorna på ett tydligt sätt och använda det i sin varumärkes-kommunikation", säger Per Haglund, marknads- och försäljningschef inom Korsnäs kartongområde.


Informationen i EPD-deklaration innehåller data om miljöpåverkan som utsläpp till luft och vatten, energianvändning, potentiella miljövinster, etc. och gör det möjligt för kunden att bedöma vilken miljöpåverkan Korsnäs produkter har under hela produktions- och leveranskedjan fram till kundens port.
Syftet med EPD är att tillhandahålla relevant, kontrollerad och jämförbar miljöinformation, så att företag och organisation kan presentera miljöprestanda hos sina produkter på ett trovärdigt och begripligt sätt. Alla uppgifter kontrolleras av ett oberoende organ. I Korsnäs fall är det Det Norske Veritas som är kontrollorgan.
"För att uppfattas som särskiljande och starkt måste ett varumärke ta ställning och valet av en ansvarig förpackningslösning är en bra start. Där kommer våra EPD-deklarationer att vara till stor hjälp för våra kunder – konverterare, varumärkesägare och förpackningsdesigners – när de sin tur ska förmedla sina miljöegenskaper till nästa kundled", säger Per Haglund.
Eftersom miljöpåverkan skiljer sig åt från en typ av produkt till en annan krävs det att EPD-standarden baseras på s.k. PCR-regler (Product Category Rules). PCR ger insyn och möjliggör jämförelser av data i enlighet med ett standardiserat internationellt system. Arbetet med att upprätta produktkategorireglerna och sammanställa EPD-deklarationerna för Korsnäs produkter har samordnats och övervakats av Svenska Miljöinstitutet (IVL) som är en del av Miljöstyrningsrådet.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-04-15

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK