...
Billerud sätter fokus på försäljning och vill ändra branschens språkbruk...

Pappers- och förpackningsbolaget Billerud har haft ett framgångsrikt första kvartal 2011. Försäljningen av bolagets produkter är stark och under första kvartalet sålde man rekordvolymer, som gav en tillväxt på 10 procent jämfört med föregående kvartal.
Billeruds fokus på försäljning gör också att man från och med detta kvartal ändrar sitt språkbruk, såväl internt som externt, och i fortsättningen kommer att tala om sålda volymer i stället för levererade volymer.
"Förändringen avspeglar vårt allt större fokus på försäljning och vi hoppas att resten av branschen följer oss i denna viktiga förändring i branschens språkbruk", säger Billeruds VD och koncernchef Per Lindberg.


Billeruds nettoomsättning för årets första kvartal uppgick till 2,547 miljarder kronor, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Kvartalets resultat uppgick till 235 miljoner kronor – en ökning med 79 miljoner kronor – och rörelseresultatet blev 332 miljoner kronor, vilket är hela 42 procent bättre än första kvartalet i fjol.
I kvartalsrapporten skriver bolagsledningen att utsikterna för helåret 2001 är goda. Orderläget är fortsatt gott eller mycket gott inom de flesta av Billeruds förpackningspappersområden, vilket ger förutsättningar för en stabil utveckling inom Billeruds segment för förpackningspapper och förpackningspapperslösningar, och de prisökningar, som aviserats under första kvartalet 2011, bedöms ge effekt under de kommande kvartalen.
"Det är med stor tillfredsställelse jag noterar att den goda utvecklingen fortsätter för Billerud. Vi har under första kvartalet sålt rekordvolymer. Vår ambition har varit att nå ett stabilt och högt rörelseresultat som en bas för tillväxt. Det har vi successivt lagt grunden för under 2010 och den starkare basen har även förstärkts under årets första kvartal", säger Per Lindberg i en kommentar.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-04-20

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK