...
Nytt wellpappkoncept för frukt och grönt
SoliQ är namnet på det nya optimerade wellpappförpackningskonceptet som lanserar av Billerud Fresh Services.
Tobias Bergarp, VD för Billerud Fresh Services.

Billerud Fresh Services AB, ett dotterbolag till Billerud AB, lanserar ett nytt förpackningskoncept, som ska optimera den globala leveranskedjan för frukt och grönt, från producenterna till butikerna.
SoliQ, som konceptet kallas, ska avsevärt minska förlusterna i samband med undermåliga förpackningar under transport samt bidra till ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan.


SoliQ består dels av en ny wellpappförpackning för frukt och grönt, som utvecklats av Billerud Box Lab, dels av sensorer, som följer färskvarorna hela vägen från fruktexportörerna till butikerna. I konceptet ingår också ett samarbete med specialister på kontrollerade och modifierade miljöer för att öka färskvarornas hållbarhet.
SoliQ kommer att tillhandahållas av Fresh Box Alliance, som är ett globalt nätverk av tillverkare av wellpappförpackningar från världens största exportländer inom frukt och grönt.
I och med lanseringen av SoliQ tar Billerud Fresh Services ett stort kliv framåt för att stärka och öka kvaliteten inom leveranskedjorna för färskvaror. Genom att sätta en standard för effektivitet inom leveranskedjan och minimera det förpackningsrelaterade svinnet kan marginalerna förbättras betydligt inom färskvarusektorn, samtidigt som man också gör stora miljövinster.
"Den europeiska marknaden för frukt och grönt har värderats till 100 miljarder euro. Omkring tio procent av alla färskvaror når aldrig konsumenterna. En betydande del av detta onödiga och kostsamma svinn orsakas direkt ochindirekt av undermåliga förpackningar. Med SoliQ-konceptet tar vi flera stora steg mot att lösa det problemet", säger Tobias Bergarp, VD för Billerud Fresh Services.
Lanseringen av SoliQ-konceptet innebär också att Billerud Fresh Services stärker marknadspositionen för wellpappförpackningar jämfört med andra förpackningsalternativ som återanvändbara plastlådor.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-04-20

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Livsmedel Marknad Well Well

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK