...
Uppsalaforskare lägger fram avhandling:
Svidande kritik mot MAP-packat kött!
Färskt kött, som förpackas med syrgas, får en röd "aptitlig" färg, men förlorar i hållbarhet samt blir segt och torrt, visar forskning vid SLU i Uppsala.

Kött, som förpackas i så kallad modifierad atmosfär (MAP), vilken till övervägande delen innehåller syre, blir torrt, segt och får förkortad hållbarhet!
Det skriver Åsa Lagerstedt Norström, forskare vid Sveriges Lantbrukuniversitet (SLU) i Uppsala, i en avhandling, som redan väckt stort uppseende hos såväl producenter som konsumenter.
I Sverige packas färskt kött ofta i MAP-förpackningar med syre, eftersom syrgasen ger köttet en röd och "aptitlig" färg. Men metoden är förkastlig, menar Åsa Lagerstedt Norström. Den röda färgen blir mest kosmetika och i själva verket gör syrgasen att köttet tappar i hållbarhet och blir segt och torrt.


Johanna Stiernstedt, som är kvalitetschef på ICA Sverige AB, håller inte med i kritiken mot det syreförpackade köttet. Hon säger till TT att köttets bäst-före-datum är noga uträknad just för att köttet inte ska tappa i färskhet och smak.
"Syrgas är en traditionellt använd gas på den svenska marknaden för färskt kött", säger hon.
Däremot tillstår Johanna Stiernstedt att syret i MAP-förpackningen gör att köttets mörningsprocess avstannar.
"Vill man ha kött som fortsätter att möras i förpackningen, så bör man köpa vakuumförpackat kött", säger hon.
Norge packar i kvävgas                                                                                                                                                                 I grannlandet Norge har man valt att ha en annan typ av "modifierad atmosfär" i sina MAP-förpackningar och där är det kväve, som är den dominerande gasen. Kvävgasen gör visserligen att köttet mörknar och inte blir lika aptitligt rött till färgen, men i gengäld gör kvävet att köttet blir smakrikare, mörare och får längre hållbarhet. De farhågor, som man hade i Norge, om att konsumenterna inte skulle gilla det mörkare köttet, har inte besannats. Norrmännen verkar helt ha anammat MAP-förpackningarna med kvävgas, vilka började införas i Norge för nästan sju år sedan.
"Vi håller på att utveckla produkter i den gasblandningen också, men det finns idag inga planer på att byta helt till den norska förpackningsmodellen", säger Johanna Stiernstedt till TT.
Scan välkomnar debatten                                                                                                                                               Svenska köttproducenten Scan har också uppmärksammat Uppsalaforskaren Åsa Lagerstedt Norströms synpunkter på nackdelarna med kött, som MAP-förpackas i syrgas och säger att man välkomnar debatten.
"Scan är positiv till dagens debatt om kött och förpackningstekniker. En bättre förpackningsteknik ger ett bättre svenskt kött, mörare och med förbättrad ätkvalitet", skriver Scan i ett pressmeddelande.
Undersökningen, som SLU-forskaren Åsa Lagerstedt Norström har gjort angående nötkött och förpackningsmetoder, stämmer väl överens med Scans egna erfarenheter och kunskaper.
"Scan har jobbat med den här frågan under många år, men konsumenterna är vana vid att köpa köttet på ett visst sätt, färdigpackat i svarta tråg och med en klarröd köttfärg. Vi tycker det är bra att frågan är uppmärksammas och konsumenterna får kunskap", säger Margareta Thorgren, kommunikationsdirektör Scan AB. 
Redan 2003 startade Scan tillsammans med sin dåvarande forskningspartner Danish Meat Research Institute ett projekt för att se hur olika gassammansättningar för konsumentpackat kött påverkade ätkvalitet och hållbarhet. Man kom fram till att mörningen av kött, som är MAP-paketerat i tråg med en gasblandning av syre-koldioxid, stannar upp, medan kött som vakuumförpackas fortsätter att möras tills förpackningen öppnas.
"Därför mörar vi köttet innan det konsumentförpackas i MAP med syrgas", säger Margareta Thorgren.
Att använda kväve istället för koldioxid ger samma mörhet som vid vakuumförpackning, men färgen på köttet bibehålls inte, skriver Scan i meddelandet.
"Men det kanske är en vanesak för ögat", menar Margareta Thorgren.
Genom att gå över till den norska gasblandningen utan syrgas i konsumentförpackningen skulle köttet, precis som Åsa Lagerstedt Norström tar upp, få några dagars längre hållbarhet och bli mörare. Men köttet får en annan färg, lite mörkare.
"Ett byte av gasblandning skulle Scan kunna göra omedelbart, men det måste ske i samråd med våra kunder, för att vi ska kunna hjälpas åt att upplysa konsumenterna", säger Torbjörn Lithell, kvalitets- och miljödirektör hos Scan AB. 
---------------------------------------------------------                                                                                                       packnyheter.se har tidigare rapporterat om hur Konsumentföreningen Stockholm (KfS) påtalat problemet med de svenska MSAP-förpackningarna med kött och att KfS tycker att det färska svenska köttet bör MAP-förpackas enligt samma modell som i Norge. (Läs HÄR)


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-05-05

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Livsmedel Marknad Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK