...
Tunga "papperschefer" till attack:
"Illojala kommuners agerande är ett omedelbart hot mot våra pappersbruk"
Fr. v. Jan Johansson, SCA, Magnus Hall, Holmen och Mats Nordlander, Stora Enso Sverige, går till hård attack mot vad de anser vara illojala kommunala avfallsbolag, som hotar den svenska returpappershanteringen.

Cheferna för tre tunga papperstillverkare går nu till attack mot det fenomen att vissa kommuners avfallsbolag etablerar egen insamling och vidarehantering av returpapper.
I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Jan Johansson, koncernchef SCA, Magnus Hall, koncernchef Holmen och Mats Nordlander, Sverigechef Stora Enso, att "kommunala avfallsbolag inrättar egna, parallella insamlingar i strid med lagstiftningens syfte. Detta är ett omedelbart hot mot våra pappersbruk"!
Sedan tidigare har även branschorganisationen Skogsindustrierna reagerat över vissa kommuners agerande i returpappersfrågan och klagat hos regeringen (läs här).


I sin debattartikel påtalar de tre papperscheferna att de anser att det svenska systemet med insamling av returpapper luckras upp för varje dag som går. Anledningen är att kommunala avfallsbolag inrättar egna, parallella insamlingar i strid med lagstiftningens syfte.
I debattartikeln skriver de tre bland annat:
"Genom miljardinvesteringar har vi utvecklat ny teknik och nya system för att över hela landet samla in och återvinna returpapper. Genom framsynt politik och våra investeringar har vi lyckats förena resurseffektivitet med framgångsrika affärslösningar på en alltmer miljömedveten marknad. 2009 samlade vi in 91 procent av det tidningspapper som såldes i Sverige. 100 procent av det insamlade returpapperet materialåtervinns.
Mot denna bakgrund är det med stor oro som vi ser hur återvinningen hotas och att gjorda investeringar kan gå till spillo. Samtidigt som allt fler talar om resurseffektivitet och materialåtervinning sker en uppluckring av det svenska systemet steg för steg, dag för dag.
Hotet mot det svenska systemet är att kommuner, i tätbefolkade områden, inför egen insamling och illojalt konkurrerar med de entreprenörer som har vårt uppdrag att förse våra pappersbruk med returfiber. Allvarligast är dock att de genom detta bryter upp det kretslopp som skapats för att möjliggöra materialåtervinning i Sverige. En överhängande risk finns att våra insamlade tidningar exporteras till andra länder som Kina eller eldas upp när de i stället i våra pappersbruk kan användas upp till sju gånger om för att producera nya produkter.
Detta är ett omedelbart hot mot våra verksamheter i pappersbruken i Lilla Edet, i Hyltebruk, i Katrinefors och i Braviken. I ett längre perspektiv slås även det svenska återvinningssystemet sönder. Det blir omöjligt att upprätthålla ett rikstäckande insamlingssystem (vilket framförallt slår mot glesbygden). Vår tillgång till returpapper, som vi är beroende av, hotas och vi får en konjunkturkänslighet som inte existerar i dag när vi garanterar att materialåtervinna allt returpapper oavsett vilka priser som råder i vår omvärld. Den svenska modellen är ett solidariskt och utjämnande system där insamlingen bedrivs i hela landet utan vinstintresse
."
I artikeln i DN framför de tre cheferna också att de anser att det behövs ett förtydligande av hur producentbegreppet ska tolkas och om regeringen verkligen anser att det är fritt fram för kommunala avfallsbolag att inrätta egna, parallella insamlingssystem i strid med vad man anser vara lagstiftningens syfte.
"Vårt mål är tydligt, vi vill utveckla den redan så framgångsrika återvinningen. Men då krävs samarbete och att regeringen genomför beslutade förändringar. Det finns ingen möjlighet att avvakta, besked från regeringen måste ges nu", skriver de tre avslutningsvis.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-05-18

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Kartong Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK