...
ABB-tjänst sparar miljoner åt pappersbruken

ABB har tagit fram en optimeringstjänst, som man kallar "Paper Machine Fingerprint", och som man säger kan spara miljontals kronor åt de pappersbruk, som använder den. Tjänsten presenterades på den nyligen avslutade SPCI-mässan i Stockholm.
"Vi har sett att man i ett typiskt pappersbruk, genom att implementera de förbättringar, som vi föreslagit, tjänar 5-10 gånger kostnaden av själva implementeringen, då man effektiviserar och optimerar pappersproduktionens prestanda. Vanligtvis sparar ett medelstort svenskt pappersbruk 1 - 2,5 miljoner kronor bara genom att förbättra de delar, som identifieras", säger Jonas Warnqvist, specialist inom processoptimering och QCS.


Vid diagnostiseringen med Paper Machine Fingerprint går man igenom samtliga delar i produktionsprocessen och letar efter förbättringspotential ur såväl mekaniskt som reglertekniskt perspektiv. Det kan handla om processproblem, instrumentproblem eller automationsrelaterade problem. Genomgången kan göras på vilken pappersmaskin som helst, oberoende av automationssystem.
"Vi erbjuder alltid kontinuerlig uppföljning efter genomförd diagnos och implementering. Detta för att kunden ska bibehålla sina förbättringar och inte tappa investeringen", säger Jonas Warnqvist.
Med ABB:s "fingerprintdiagnos" får man diagnos på dagsläget och utifrån denna får bruket förslag på förbättringar, tillsammans med en "Return on Investment"-kalkyl (ROI). Diagnosen resulterar både i ett underlag för framtida jämförelser av brukets prestanda och i en förbättringsplan, där man identifierat förbättringspotentialen och prioriterat åtgärderna utifrån var de största möjligheterna till besparingar finns. ROI-kalkylen, som tas fram, är ett mycket viktigt verktyg för att enkelt kunna påvisa hur förbättringarna resulterar i ekonomiska besparingar.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-05-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK