...
Stigande råvarupriser oroar färgtillverkarna
 

"De kostnadsökningar vi som industri nu upplever är långt större än vi befarade år 2008, när stigande råoljepriser drev upp kostnadsnivåerna. Om vi tyckte det var illa då, så är den nuvarande situationen dubbelt så allvarlig och tyvärr ser vi inget ljus i slutet av tunneln".
Den pessimistiska beskrivningen gav Jan Paul van der Velde, senior vice president hos tryckfärgstillverkaren Flint Group och medlem i koncernens ledningsteam, i samband med en konferens i Miami, Florida i förra månaden, arrangerad av NAPIM (National Association of Printing Ink Manufacturers).


Jan Paul van der Velde förklarade vid konferensen att bakgrunden till de nuvarande stigande råvarupriserna, som hårt drabbar tryckfärgstillverkana, är ett resultat av mer fundamentala ekonomiska orsaker än enbart stigande råoljepriser.
"Många tryckfärgsproducenter visar fortfarande upp diagram över de ökade råoljepriserna som förklaring till sina egna ökade kostnader, men även om vi de facto haft kostant ökade råoljekostander de senaste åren, så är den verkliga bakgrunden till våra stigande kostnadsproblem i dag obalans mellan tillgång och efterfrågan", sade han.
Ett markant problem vad gäller tryckfärg och råvarukostnader är den övertro på den asiatiska råvarumarknaden, som många tillverkare fortfarande har.
"Det är en myt att råvaror alltid kan köpas billigt från Asien. Glöm det!", sade Jan Paul van der Velde. "Det råder brist på många råvaror i Asien och dessutom börjar många asiatiska tillverkare att använda råvaror av allt högre kvalitet, vilket i ett framtidsprespektiv innebär en ökande brist på råvaror och att den verkliga utmaningen för branschens aktörer blir att säkra sina råvarutillgångar. Det här läget kommer att råda för ett bra tag framöver och det kommer att resultera i konsekvenser för hela tryckfärgsbranschen".


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-05-23

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Förpackningsmaterial Marknad Maskin och Utrustning Övrigt Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK